Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Świat » TOP 10 najstarszych uniwersytetów Europy

TOP 10 najstarszych uniwersytetów Europy

Ivon

Absolwentami tych uczeni był Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik, Umberto Eco, J.R.R. Tolkien, Stephen Hawking czy Bill Clinton. Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego przypominamy najstarsze uniwersytety Europy, w których nauka trwa nieprzerwanie od setek lat. Wszystkie, bez wyjątku, są perełkami architektonicznymi chętnie odwiedzanymi przez turystów z całego świata.

Pierwsze szkoły, które nieco przypominały swoim kształtem dzisiejsze uniwersytety, ale oficjalnie nie nosiły takiej nazwy, powstawały już w starożytnych czasach na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Chinach i Grecji. W Europie Zachodniej Karol Wielki prowadził szkołę pałacową w Akwizgranie, w której naukę pobierali duchowni. Za jego sprawą podwyższył się też poziom kształcenia w szkołach klasztornych, które zostały przekształcone w szkoły katedralne, do których swobodny dostęp dostali świeccy uczniowie. Uczyli się tu najpierw gramatyki, retoryki, dialektyki, a z czasem także arytmetyki, geometrii, astronomii i muzyki.

Najstarsza uczelnia typu uniwersyteckiego w kręgu cywilizacji łacińskiej to Szkoła Medyczna w Salerno, która powstała w VIII w. na południu Półwyspu Apenińskiego. Za najstarszy uniwersytet uznawany jest jednak Uniwersytet Boloński. Najstarszą polską uczelnią tego typu jest założony 12 maja 1364 roku Uniwersytet Jagielloński.

Top 10 najstarszych uniwersytetów Europy

1. 1088 rok: Uniwersytet Boloński

Uniwersytet Boloński

Uniwersytet Boloński

Uniwersytet Boloński uchodzi za najstarszy uniwersytet cywilizacji łacińskiej, bo była to pierwsza uczelnia oficjalnie nazwana uniwersytetem. Powstał z przekształcenia działających w Bolonii od IV w. szkół prawa rzymskiego, przywileje otrzymał w 1158 z rąk cesarza Fryderyka I Barbarossy. Uczelnia słynęła z nauczania prawa kanonicznego i cywilnego. Wśród absolwentów znajdziemy m.in. trzech papieży, Mikołaja Kopernika, Dante Alighieri, Umberto Eco. Obecnie na Uniwersytecie Bolońskim studiuje około 100 tys. studentów.

2. 1100 rok: Uniwersytet Paryski

Uniwersytet Paryski

Uniwersytet Paryski

Trwają spory o ustalenie konkretnej daty utworzenia tej uczelni. Według jednych był to rok 1100, według innych 1170. Uniwersytet Paryski koncentrował się na filozofii i teologii. Od 1231 roku cieszył się pełną autonomią, a szczyt potęgi przypada na XIII wiek, kiedy uniwersytet uważany był za najważniejszą uczelnię chrześcijaństwa. W 1253 r. w ramach jednego z kolegiów Uniwersytetu Paryskiego powstała Sorbona (z czasem nazwę zaczęto odnosić do całej uczelni). W 1401 uniwersytet przeprowadził proces inkwizycyjny przeciwko Joannie d’Arc i skazał ją na śmierć. Wśród absolwentów nie brakuje Polaków, a najbardziej znani z nich to: Jan Kochanowski, Jan Zamoyski, Stanisław Konarski, Stanisław Staszic, Jan III Sobieski, Maria Skłodowska-Curie. W latach 1968-84 w wyniku reform dawny Uniwersytet Paryski podzielono i utworzono z niego 13 mniejszych, samodzielnych struktur (Université de Paris I–XIII).

3. 1167 rok: Uniwersytet Oksfordzki

Uniwersytet Oksfordzki

Uniwersytet Oksfordzki

Dokładna data założenia uniwersytetu też nie jest znana, ale istnieją dowody na to, że wykładano tu już w roku 1096. Od 1167, w którym król Henryk II zakazał Anglikom studiować na Uniwersytecie Paryskim, Uniwersytet Oksfordzki zaczął zyskiwać na znaczeniu. To najstarszy uniwersytet w krajach anglosaskich. Wśród absolwentów jest: 46 laureatów Nagrody Nobla, 25 premierów Wielkiej Brytanii, 12 świętych, premierzy, prezydenci (np. prezydent USA Bill Clinton) i królowie. Oksford może pochwalić się nie tylko zabytkową architekturą, ale także nowym futurystycznym budynkiem Centrum Bliskiego Wschodu, który zaprojektowała słynna Zaha Hadid.

4. 1209 rok: Uniwersytet Cambridge

Uniwersytet Cambridge

Uniwersytet Cambridge

Uniwersytet Cambridge został założony przez grupę uczonych, którzy opuścili Oxford. Po 1511 roku zreformowany przez Erazma z Rotterdamu. W 1669 na Uniwersytecie w Cambridge powstała katedra matematyki i fizyki, którą jako pierwszy objął Isaak Newton. Absolwenci Cambridge zdobyli aż 65 Nagród Nobla. Obecnie na Cambridge studiuje ponad 18 tys. studentów, w tym blisko 4 tysiące ze 120 krajów. Uniwersytet może się szczycić nie tylko jakością kształcenia, ale także niezwykłą architekturą. Najbardziej reprezentacyjne jest Kolegium Królewskie założone przez 19-letniego króla Henryka VI Lancastera w 1441 roku. Uwagę przyciąga też późnogotycka kaplica King’s College Chapel.

Kaplica King's College

Kaplica King’s College

5. 1218 rok: Uniwersytet w Salamance

Uniwersytet w Salamance

Uniwersytet w Salamance

Uniwersytet w Salamance został założony jako publiczna szkoła wyższa przez Króla Alfonsa IX w 1218 roku i jest najstarszym istniejącym uniwersytetem w Hiszpanii. Budynek, w którym do dziś mieści się główna część uniwersytetu, pochodzi z XV wieku i został zbudowany na rozkaz papieża Benedykta XIII. Uwagę przyciąga fasada główna i biblioteka ze zbiorem składającym się z ponad 150 tys. ksiąg. Do najbardziej znanych absolwentów uczelni należy Cervantes, autor Don Kichota.

6. 1222 rok: Uniwersytet w Padwie

Uniwersytet w Padwie

Uniwersytet w Padwie – Palazzo del Bo

Uniwersytet w Padwie został założony przez grupę studentów i profesorów, którzy w 1222 roku opuścili Uniwersytet Boloński poszukując większych swobód. Pierwszymi przedmiotami, które wykładano na tej uczelni było prawo i teologia. Założony przez uniwersytet w 1545 roku ogród botaniczny w Padwie jest obecnie najstarszym ogrodem, który pozostał w nienaruszonym stanie. Uniwersytet kieruje także 9 muzeami, w tym Muzeum Historii Fizyki. Główny budynek uniwersytetu nazywany Palazzo del Bo pochodzi z 1493 roku. Wcześniej był tu zajazd pod bykiem, dlatego uczelnia przyjęła byka jako własny symbol. Do dziś zachowała się katedra, z której wygłaszał wykłady Galileusz i fotele sławnych profesorów. Z uczelnią jest związanych kilku Polaków, w tym Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik oraz Jan Sariusz Zamoyski.

7. 1224 rok: Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu

Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu

Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu

Uniwersytet w Neapolu nosi imię swojego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego – Fryderyka II. Pierwotnie uczelnia została powołana by szkolić sędziów, urzędników i prawników. Była to uczelnia zamknięta, o ostrych regułach. Uczniowie i profesorowie mieli zakaz opuszczania jej murów. Był to uniwersytet państwowy, niezależny od Kościoła. Przez ostatnie 790 lat Uniwersytet w Neapolu wykształcił wielu znanych polityków, inżynierów, filozofów i biznesmenów. Aktualnie studiuje tu około 100 tysięcy osób, co czyni go jednym z największych uniwersytetów we Włoszech.

8. 1240 rok: Uniwersytet w Sienie

Uniwersytet w Sienie

Uniwersytet w Sienie

W ostatnich latach liczba absolwentów na Uniwersytecie w Sienie wynosiła około 20 tysięcy, co stanowi niemal połowę stałych mieszkańców tego pięknego włoskiego miasta. Dziś Uniwersytet w Sienie składa się z dziewięciu szkół: handlowej, inżynierii, prawa, medycyny, farmacji, nauk politycznych itd. Jednym z najbardziej znanych absolwentów jest Giovanni Maria Ciocchi del Monte (1487-1555), znany jako papież Juliusz III. Oficjalne godło uczelni pokazuje po lewej herb miasta Siena, pośrodku św. Katarzynę Aleksandryjską, a po prawej orła cesarskiego Karola

9. 1241 rok: Uniwersytet w Valladolid

Uniwersytet w Valladolid

Uniwersytet w Valladolid

Uniwersytet w Valladolid to hiszpańska uczelnia wyższa, powstała w regionie autonomicznym Kastylia-León w 1241 roku. Na uczelni studiuje około 32 tysiące studentów, a wykłada około 2 tys. nauczycieli. Uniwersytet jest znany na całym świecie z przepięknej barokowej fasady wybudowanej w latach 1716 i 1718. Na fasadzie znajdziemy rzeźby będące alegoriami przedmiotów nauczanych w budynku.

10. 1290 rok: Uniwersytet w Coimbrze

Uniwersytet w Coimbrze

Uniwersytet w Coimbrze

Najstarsza i najważniejsza uczelnia wyższa w Portugalii, założona w 1290 roku jako studium generale przez Dionizego I Rolnika. Początkowo miała siedzibę w Lizbonie, ale w wyniku konfliktu pomiędzy mieszkańcami miasta a środowiskiem akademickim, w 1308 roku uczelnię przeniesiono w obecne miejsce. Uniwersytet ma 8 wydziałów: prawa, medycyny, nauk humanistycznych, nauk ścisłych, farmacji, ekonomii, psychologii i pedagogiki oraz wychowania fizycznego. W 2013 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zdjęcia:wikipedia.org