Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Gmach Audytorium bez stropów i dachu
Polska 0

Gmach Audytorium bez stropów i dachu

Remont zabytkowego Gmachu Audytoryjnego w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego wzbudza wiele kontrowersji wśród obrońców stołecznych zabytków. Ostatnio podnieśli alarm, że zabytek jest niszczony a nie ratowany. Władze UW uspokajają, że wszystko odbywa się pod kontrolą konserwatora zabytków i obiecują, że prace zakończą się w lipcu 2017 roku.