Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Stacja Maczki gościła cara, teraz zaprosi studentów

Stacja Maczki gościła cara, teraz zaprosi studentów

Ivon

Stacja Maczki, jeden z najcenniejszych zabytków kolejowych w Polsce, zostanie zrewitalizowana. Opuszczona i popadająca w ruinę stacja znów będzie przyjmowała pasażerów, a dodatkowo znajdzie się tu miejsce dla Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego.

Dworzec w Sosnowcu był ostatnią stacją Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej Królestwa Polskiego. W specjalnych apartamentach zatrzymywał się tam car Rosji wraz ze swoją świtą. Monumentalnej stacji towarzyszyła komora celna i zabytkowe koszary. Po drugiej stronie rzeki Białej Przemszy znajdowała się monarchia austriacka. Stąd też długo miejsce to nazywano Granicą. Budynek stacji granicznej budowano w latach 1839-1848, według projektu znanego włoskiego architekta Enrico Marconiego. Obecna nazwa Stacja Maczki jest używana dopiero od 1925 roku.

Przez wiele lat Stacja Maczki nie mogła doczekać się remontu, choć budynek widniał w rejestrze zabytków od 1967 roku.

Od dawna nie zatrzymują się tu też pociągi, a wejścia na stację zostały zamurowane. W tym roku wszystko ma się zmienić, bo PKP S.A właśnie ogłosiła przetarg na rewitalizację dworca. Wykonawca inwestycji powinien zostać wyłoniony w drugiej połowie maja, a prace budowlane mają się rozpocząć w połowie 2016 r.

– Dworzec Sosnowiec Maczki zyska nowe życie. Zrewitalizowany obiekt posłuży nie tylko podróżnym, ale również będzie mógł być przeznaczony na inne cele np. dydaktyczne i naukowe – mówi Jarosław Kołodziejczyk, Członek Zarządu PKP S.A.

W zabytkowym budynku PKP S.A. wspólnie z Politechniką Śląską utworzy Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego, w którym ma się kształcić 250 studentów.

– Odnowienie dworca to tylko fragment większej koncepcji, należące do PKP nieruchomości wokół dworca, po uzbrojeniu i stworzeniu przez Miasto Sosnowiec odpowiedniej infrastruktury będą bardzo atrakcyjnym terenem dla budownictwa mieszkaniowego czy usług – mówi Jarosław Kołodziejczyk.

Zrewitalizowany zostanie również sąsiadujący z dworcem XIX-wieczny budynek byłych warsztatów szkolnych, który będzie pełnił będzie funkcje usługowo-handlowe. Obydwa obiekty zostaną połączone podziemnym przejściem pod torami.

Cała inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. Budynek dworca adaptowany pod funkcje dydaktyczne ma zostać oddany do użytkowania na początku października 2016 roku, wraz z nowym rokiem akademickim. Do końca przyszłego roku prowadzone będą natomiast pozostałe prace związane m.in. z rekonstrukcją i konserwacją polichromowanych powłok malarskich czy z wykończeniem budynku kantyny studenckiej.

Wizjualizacje: PKP S.A.
Zdjęcia: CC BY-SA 3.0 pl, httpscommons.wikimedia.org