Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Remontują rodzinną kamienicę Skłodowskiej-Curie

Remontują rodzinną kamienicę Skłodowskiej-Curie

Ivon

Jesienią zakończy się generalny remont warszawskiej kamienicy, w której 149 lat temu urodziła się Maria Skłodowska-Curie. Przy ul. Freta 16 będzie się mieścić nowoczesne muzeum, w którym będzie można zapoznać się nie tylko z dorobkiem naszej noblistki, ale także innych wybitnych chemików, takich jak Jędrzej Śniadecki czy Ignacy Mościcki.

Remont XVIII-wiecznej kamienicy jest już bardzo zaawansowany. Do tej pory wykonano m.in. częściową wymianę więźby, ocieplono dach, układana jest dachówka, montowana jest winda, dzięki której budynek będzie dostępny dla niepełnosprawnych. Wszystkie obróbki blacharskie parapetów, rynny, lukarny, obsadzenie balustrady na balkonie, wykonane są w miedzi. Nowa jest też stolarka okienna, niedługo będą montowane drzwi.

– Remont i modernizacja kamienicy pozwolą na to, aby muzeum ciekawiej i nowocześniej prezentowało osobę i dzieło wielkiej warszawianki – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy. – Placówka położona jest na trasie zwiedzania bardzo licznych grup turystycznych i była do tej pory tłumnie odwiedzana. W nowej odsłonie jeszcze lepiej będzie pełniła swą funkcję.

Ulica Freta, przy której znajduje się rodzinna kamienica Skłodowskiej-Curie, jest częścią Zespołu Staromiejskiego, historycznie najstarszego obszaru Warszawy, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Kamienica stoi przy głównym szlaku turystycznym, który jest przedłużeniem Traktu Królewskiego. W związku z tym, że budynek wpisano do rejestru zabytków, wszystkie prace odbywają się pod nadzorem konserwatora zabytków.

Po remoncie do dyspozycji Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, będzie cała kamienica od piwnic po strych. Drugie piętro będzie służyć administracji, pierwsze i parter zajmą sale wystawowe, czytelnia, sala wykładowa, kasy, sklepik muzealny. Znajdzie się tu miejsce na salę laboratoryjną pozwalającą na prowadzanie zajęć z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Zwiedzający będą mogli zobaczyć zrekonstruowane paryskie laboratorium uczonej i jej męża, film o naszej noblistce, przyjrzeć się kolekcji dyplomów, nagród Nobla i drzewu genealogicznemu rodziny. Muzeum będzie prezentowało nie tylko dorobek naszej uczonej, ale także historię polskiej chemii i postaci wybitnych naukowców, takich jak Jędrzej Śniadecki czy Ignacy Mościcki.
 Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2016 r. Koszt remontu finansowanego przez miasto wynosi 4 634 726,83 zł.

Zdjęcia: URZĄD M.ST. WARSZAWY /E. Lach