Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Rewitalizacja szpitala ginekologicznego we Wrocławiu

Rewitalizacja szpitala ginekologicznego we Wrocławiu

Ivon

W miejscu dawnej porodówki ma powstać luksusowy dom dla seniorów – Angel Care. We Wrocławiu trwa rewitalizacja szpitala przy ul. Dyrekcyjnej. Neogotycki gmach zachowa swój charakter, ale zyska nowego ducha.

Budynek zaprojektowany przez Maxa Dauma przy ul. Dyrekcyjnej został oddany do użytku w 1899 roku. Początkowo mieścił się tu szpital dziecięcy. Charakterystyczną cechą budynku była neogotycka bryła z czerwonej cegły z wysokimi dachami pokrytymi dachówką. Budynek miał dwa piętra, ale jeszcze przed II Wojną Światową od strony zachodniej podwyższono go aż o trzy kondygnacje. Szpital przekwalifikowano później na porodówkę. Po jej zamknięciu budynek stał nieużywany. Obecnie trwa jego rewitalizacja. W szpitalu powstaje Angel Care, luksusowy dom opieki nad seniorami. Co zakłada inwestycja? Dom dla seniorów – Angel Care to kilkadziesiąt chronionych apartamentów i dom opieki. Miejsce znajdzie tu łącznie 250 osób.

Jak przebiega rewitalizacja?

Gmach wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, dlatego nad całością prac czuwa miejski konserwator zabytków. Inwestor szczegółowo omawia z nim wszystkie prace. Choć budynek ma przejść generalny remont zachowana zostanie oryginalna konstrukcja i historyczna elewacja z czerwonej cegły. Po rewitalizacji zauważalna ma być różnica między starą, a później dobudowaną częścią szpitala. Inwestor zobowiązał się też do odtworzenia bogato zdobionej fasady szczytowej od strony ul. Dyrekcyjnej, którą zburzono podczas wojny.

Angel Care budowa

Rozebrano dach budynku z ostatnim piętrem, ponieważ nowy inwestor sam dobuduje ostatnią kondygnację, by spełnić przepisy pożarowe. Stara konstrukcja nie spełniała wielu standardów. Oprócz dachu i ostatniej kondygnacji rozebrano także ściany działowe i część konstrukcji w sali dydaktycznej.

Projekt przebudowy przygotowała pracownia Modulor.

– Przywrócony zostanie kształt i kolorystyka, zarówno w części neogotyckiej, jak i modernistycznej. Elewacja klinkierowa zostanie odnowiona, a ubytki uzupełnione. Przywrócimy pierwotny układ okien, a stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona. Odbudowany zostanie również neogotycki szczyt w XIX-wiecznej części budynku. Budynek po remoncie będzie nawiązywał do wyglądu sprzed wojny – zapewnia Anna Newerla z pracowni Modulor.

Angel Care projekt

 

Stary gmach szpitala ma zmienić się w nowoczesny budynek wyposażony w systemy monito-rowania mieszkańców. Z budynkiem szpitala będzie graniczyć nowo wybudowany pawilon administracyjny, w którym znajdą się też sale do rehabilitacji i ćwiczeń dla seniorów. Na tyłach budynku powstaje zielony ogród, a w nim ścieżki, ławki i małe boisko. W przestrzeni wspólnej mają się znaleźć: biblioteka, sala fitness, świetlica.

– Historyczny charakter utrzymamy także dzięki zachowaniu pierwotnej stylistyki nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Natomiast we wnętrzach na najniższych kondygnacjach odnajdziemy ceglane stropy łukowe i inne elementy, np. odkrytą podczas prac ścianę, która stanowiła kiedyś elewację XIX-wiecznej części. Stanie się ona częścią powstającej w Angel Care kaplicy – mówi Michał Kowalski, dyrektor generalny Angel Care. – Poszpitalne budynki kryją w sobie bogatą historię. To bezsprzeczny atut, który chcieliśmy uwidocznić.

Prace nad rewitalizacją rozpoczęły się na początku 2015 roku. Zakończyły się w planowanym terminie. Generalnym wykonawcą była firma Eiffage. Inwestycja pochłonęła 50 mln zł.