Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Rewitalizacja miast – nowy kierunek studiów w Łodzi

Rewitalizacja miast – nowy kierunek studiów w Łodzi

Ivon

Jak ożywić zdegradowane kwartały polskich miast? Jakie funkcje nadać im w przyszłości? Jak pogodzić rewitalizację architektoniczną z rewitalizacją społeczną? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają studenci nowego kierunku studiów, jaki prowadzony będzie w Łodzi na dwóch uczelniach.

Rewitalizacja miast, to nowy kierunek studiów, który ruszy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

To międzyuczelniany projekt studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym. Szczegóły ogłosiły władze miasta wraz z władzami uczelni w siedzibie Art Inkubatora w Fabryce Sztuki. Miejscu szczególnym. Art Inkubator to przykład niezwykle udanej rewitalizacji. W starych magazynach Scheiblera stworzono miejsce dla sztuki i kultury, a także pracownię dla architektów, projektantów mody i artystów.

Kierunek Rewitalizacja miast to wspólna inicjatywa Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz rektorów prof. Włodzimierza Nykiela i prof. Stanisława Bieleckiego. To unikalny w Polsce kierunek studiów, nie prowadzony na żadnej innej uczelni.

Studia będzie można rozpocząć w roku akademickim 2016/2017. Na semestr letni przewidziane jest przyjęcie 60 studentów.

– Rewitalizacja to temat bardzo złożony, który obejmuje kwestie nie tylko urbanistyczne, 
ale również ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Nowy kierunek studiów pozwoli studentom na interdyscyplinarne i wszechstronne podejście do zagadnienia rewitalizacji. Utworzenie w Łodzi takiego kierunku to m.in. odpowiedź na potrzeby miasta, które wdraża od lat programy rewitalizacyjne – tłumaczyli rektorzy Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej.

Jak wygląda program studiów?

Program studiów obejmie m. in. zajęcia z aktywizacji i partycypacji społecznej, gospodarki miejskiej, technologii budowlanych, architektury i urbanistyki, marketingu i planowania społecznego, tożsamości i dziedzictwa kulturowego miast. Studenci zyskają wiedzę i umiejętności dotyczące właściwego kształtowania procesów rewitalizacyjnych. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych zarządców rewitalizacji i koordynatorów prac rewitalizacyjnych. Władze uczelni chcą postawić na praktykę. Po ukończeniu studiów absolwenci mają być przygotowani do prowadzenia programów rewitalizacyjnych w całym kraju.

Studenci muszą też określić specjalizację. Do wyboru mają profile: ekonomiczno-gospodarczy albo społeczno-partycypacyjny, opracowane przez Uniwersytet Łódzki, albo specjalizację architektoniczno-budowlaną przygotowaną przez Politechnikę Łódzką.

Zdjęcie: www.radiolodz.pl