Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Mieszkanie » Rewitalizacja Księżego Młyna

Rewitalizacja Księżego Młyna

Ivon

Odnowione famuły, restauracja, wyremontowane alejki i parking. Tak będzie wyglądał po rewitalizacji Księży Młyn w Łodzi. XIX-wieczne przyfabryczne osiedle ma stać się atrakcją turystyczną. Koniec prac planowany jest na 2019 rok.

Karol Scheibler, znany łódzki przemysłowiec, obok fabryki wybudował remizę strażacką, szpital, szkołę, sklepy, a także domy dla robotników. Jednym z słowem „miasto w mieście”. Dziś kompleks na Księżym Młynie jest jednym z najciekawszych zabytków przemysłowych na świecie. To także przykład rewitalizacji, którym Łódź chwali się w całej Europie. Projekt zagospodarowania przyfabrycznych terenów przygotowała pracownia Arte. Rewitalizacja rozpoczęła się na przełomie 2013/2014 roku i ma się zakończyć w 2019 roku.

Rewitalizacja Księżego Młyna – krok po kroku

Rewitalizację osiedla Księży Młyn rozłożono na kilka etapów. Każdego roku gruntowną modernizację przechodzi kilka famuł, a także tereny zewnętrzne.

– Księży Młyn jest świadectwem fabrycznej historii Łodzi. Po rewitalizacji stanie się też jedną z największych atrakcji turystycznych miasta – mówi Arkadiusz Bogusławski, koordynator projektu rewitalizacji Księżego Młyna z ramienia Urzędu Miasta Łodzi. – Rewitalizacja dotyczy nie tylko XIX-wiecznych ceglanych famuł, ale także terenów zewnętrznych.

Prace obejmują kwartał ulic między Tymienieckiego, Przędzalnianą i Fabryczną. Każdego roku remontowane są kolejne obiekty. Dla większości z nich to pierwszy remont w historii.

– W planach jest odrestaurowanie 25 budynków, a także odrestaurowanie całego terenu, który częściowo już za nami – mówi Bogusławski. – W początkowym etapie odbudowaliśmy historyczną bramę od strony ul. Przędzalnianej, która architektonicznie zamyka cały kompleks.

Na renowację budynków oraz terenów zewnętrznych UMŁ wydał już 12 mln zł. Inwestycję szacuje się jeszcze na 64 mln zł. Całość prac ma się zakończyć w 2019 roku.

W założeniu miejsce nie zmieni swojej funkcji. Nadal będzie to przede wszystkim osiedle mieszkalne. Ponad połowa mieszkańców wysiedlanych na czas remontów wraca później do swoich domów. Księzy Młyn ma być jednak miejscem magicznym z artystyczną duszą. Część lokali przeznaczono bowiem na pracownie dla artystów. Otwarto już kilkanaście, a docelowo ma być ich prawie 30. Wśród najemców można znaleźć projektantów mody, fotografów i malarzy. Jest też klimatyczna kawiarnia, a wkrótce powstanie Dom Turysty, w którym oprócz informacji turystycznej będzie się mieściła mała księgarnia.

– Pierwsze pracownie zostały zlokalizowane w parterowych lokalach w famułach głównie przy ul. Przędzalnianej. Kolejne będą się mieściły także w odrestaurowanych komórkach – mówi Arkadiusz Bogusławski.

Jakie plany na 2016 rok?

– Rozpoczniemy remont kolejnych famuł. W drugim kwartale 2016 roku planowane jest rozpoczęcie remontu budynków Księzy Młyn 5, 8 i 10, a także Przędzalnianej 57. Wyremontowane zostaną też komórki, w których znajdzie się klub dla mieszkańców. To miejsce integracji dla lokalnej społeczności – mówi Arkadiusz Bogusławski. – Od strony ulicy Fabrycznej wybudujemy parking, żeby zapewnić miejsca dla turystów. Powstaną także nowe chodniki oraz pojawią się fragmenty dawnej bocznicy kolejowej.

Księży Młyn to zespół fabryk włókienniczych i obiektów przyfabrycznych budowany od 1824 roku. Pierwsze domy robotnicze powstały w 1865 roku. Kolejne, obok przędzalni na Księżym Młynie, w latach 70-tych XIX wieku.

Remont osiedla mieszkaniowego na Księżym Młynie jest kolejnym etapem rewitalizacji imperium fabrykanta. W zabytkowej przędzalni powstały lofty, w odrestaurowanej remizie strażackiej mieszczą się biura, w domu córki i zięcia fabrykanta, czyli Pałacu Herbsta znajduje się Muzeum Sztuki, a w szkole wkrótce zostanie otwarte Akademickie Centrum Designu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Fot. Materiały UMŁ