Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Remont kapliczek św. Rocha i św. Antoniego w Łagiewnikach

Remont kapliczek św. Rocha i św. Antoniego w Łagiewnikach

Joan

To najstarsze łódzkie zabytki. Drewniane kapliczki św. Rocha i św. Antoniego, o pięknych barokowych wnętrzach, zostały wybudowane 340 lat temu w Łagiewnikach. Teraz przejdą remont dzięki konkursowi urzędu miasta dla rad osiedli, które zgłosiły inwestycje na 2017 rok.

Kapliczki św. Rocha i Sebastiana oraz św. Antoniego stoją w Lesie Łagiewnickim. Pierwsza pochodzi z początku XVIII wieku, druga jeszcze z końca XVII wieku.

Barokowe kapliczki były częścią franciszkańskiego kompleksu, w skład którego wchodziło aż sześć podobnych obiektów. Niestety pozostałe nie przetrwały II wojny światowej. Zostały zniszczone przez niemieckich okupantów. Franciszkanom zawdzięczamy nie tylko drewniane kapliczki, ale również klasztor w Łagiewnikach wybudowany w XVIII wieku.

Kapliczki św. Rocha i św. Antoniego Łódź - Las Łagiewnicki

Kapliczki są dziś celem pieszych i rowerowych wycieczek po Lesie Łagiewnickim. Znalazły się tu jednak nie bez przyczyny. Legenda głosi, że św. Antoni ukazywał się okolicznym mieszkańcom właśnie w Lesie Łagiewnickim w latach 70. XVII wieku. Łagiewniki zostały uznane za miejsce cudowne, a Franciszkanie za pierwszych posiadaczy i stróżów tego miejsca.

W kapliczce św. Antoniego znajduje się też studnia ze źródlaną wodą, której przypisuje się magiczne właściwości, dlatego wiele osób przyjeżdża tu tylko do tego źródełka, regularnie czerpiąc z niego wodę.

Remont kapliczek ma być przeprowadzony w 2017 roku. Rozpocznie się na wiosnę, a zakończy jesienią. Miasto przeznaczy na niego 110 tys. zł. Co zostanie zrobione? Jarosław Białek, p.o. dyrektora Leśnictwa Miejskiego w Łodzi tłumaczy, że zaplanowana jest wymiana dębowego dachu, który został położony tu w latach 60. i zabezpieczenie obiektów przed pożarem. Oprócz tego zostaną przeprowadzone drobne prace konserwatorskie.

To kolejny remont w XXI wieku. Kapitalny remont rozpoczął się w 2003 rok i trwał trzy lata. Wówczas pod boazerią odkryto inskrypcje z XVIII wieku i późniejsze.

Remont kapliczek jest jedną z dziewięciu inwestycji, jakie zaplanowano w 2017 roku w ramach konkursu dla rad osiedli. Miasto przeznaczy na nie łącznie 5,6 mln zł. Konserwacja drewnianych kapliczek będzie kosztowała 110 tys. zł. Choć kwota nie jest największa, dotyczy obiektu niezwykle ważnego dla historii Łodzi. Kaplica św. Antoniego jest bowiem najstarszym łódzkim zabytkiem.

Zdjęcia: CC