Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Reduta Ordona wykreślona z rejestru zabytków

Reduta Ordona wykreślona z rejestru zabytków

Ivon

Osławiona przez Adama Mickiewicza Reduta Ordona nie jest już zabytkiem. Minister kultury wykreślił Redutę nr 54, która znajduje się na warszawskiej Ochocie z rejestru zabytków i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia mazowieckiemu konserwatorowi zabytków, bo dopatrzył się w poprzedniej decyzji wielu błędów. Wokół szańca z 1831 roku hiszpański deweloper chce wybudować osiedle dla kilku tysięcy muzułmanów.

Taka praktyka podyktowana jest troską o zabytek i ma wzmocnić ochronę konserwatorską. Jedynie prawidłowy wpis do rejestru zabytków stanowi faktyczną i rzeczywistą ochronę” – czytamy na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prof. Piotr Gliński dopatrzył się wielu błędów popełnionych przez poprzedniego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w listopadzie 2015 roku zdecydował o wpisaniu Reduty Ordona do rejestru zabytków. Ówczesny konserwator argumentował, że Reduta to cenny zabytek „z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe”. Wskazywał, że jest to także cmentarz poległych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz szturmujących Redutę Rosjan, a także świadectwo zdarzenia bardzo ważnego dla tożsamości Narodu Polskiego.

Decyzja o wpisaniu Reduty Ordona do rejestru zabytków została jednak zaskarżona przez osiem stron postępowania, głównie właścicieli działek, na których znajduje się część Reduty.

Po rozpatrzeniu tych skarg minister kultury uchylił wpis do rejestru zabytków, bo jednym z błędów było podzielenie obiektu na dzieło obronne i pole walki, co w ocenie ministerstwa kultury nie miało uzasadnienia. „Decyzja w sprawie wpisania zabytku do rejestru musi precyzyjnie określać przedmiot ochrony konserwatorskiej i jego wartości zabytkowe. Nie może pozostawiać pola do interpretacji oraz do podważenia np. w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Jest to szczególnie istotne w sytuacji dużej presji deweloperskiej” – czytamy na stronie resortu kultury.

Owa presja deweloperów odnosi się między innymi do planów budowy osiedla dla kilku tysięcy muzułmanów, które chce wybudować wokół szańca z 1831 r. hiszpański inwestor. Osiedle miałoby powstać wokół meczetu, który stanął tu w 2015 r. Zgodę na budowę osiedla wydały już władze dzielnicy Ochota, a developer podjął nawet kilka prób rozpoczęcia prac przy użyciu ciężkiego sprzętu. Ostatecznie prace utknęły ze względu na liczne protesty obrońców tego miejsca i prace archeologiczne, podczas których odkryto tu ludzkie szczątki zgrupowane w historycznym obrębie Reduty.

Archeolodzy znaleźli tu kości żołnierzy Pułku Strzelców Pieszych Królestwa Polskiego oraz jednostek rosyjskich: 11. pułku jegrów, biełozierskiego pułku piechoty, ołoneckiego pułku piechoty, 22. wołogodzkiego pułku piechoty, aleksopolskiego pułku piechoty i syberyjskiego pułku grenadierów. Odnaleziono także m.in. guziki od mundurów, elementy karabinów, kawałki granatów czy rosyjski tasak. Natrafiono też na fragment fosy i wału ochronnego.

Obrona Reduty Ordona miała miejsce podczas powstania listopadowego we wrześniu 1831 roku. Fortyfikacji broniło 200 żołnierzy i sześć dział. W wyniku walk poległo kilkuset polskich i rosyjskich żołnierzy. Lokalizacja Reduty Ordona przy obecnej ul. Na Bateryjce na warszawskiej Ochocie, a nie – jak wcześniej sądzono – na terenie Woli, została potwierdzona w 2010 roku.

Foto: wikipedia.org