Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Radiostacja w Gliwicach zostanie Pomnikiem Historii?

Radiostacja w Gliwicach zostanie Pomnikiem Historii?

Ivon

Radiostacja w Gliwicach, jedna z najbardziej charakterystycznych budowli na Górnym Śląsku, ma szansę stać się Pomnikiem Historii. To tutaj 31 sierpnia 1939 r. miała miejsce prowokacja niemiecka, która została wykorzystana jako pretekst do wkroczenia wojsk hitlerowskich na tereny polskie.

110-metrowy maszt Radiostacji przy ul. Tarnogórskiej jest jednym z najważniejszych zabytków Gliwic. Został zbudowany do celów nadawczych i jest jedną z najwyższych, w całości zbudowanych z drewna konstrukcji na świecie.

Od 2005 r. Radiostacja w Gliwicach jest oddziałem muzeum, w którym znajduje się oryginalne wyposażenie techniczne, m.in. nadajnik firmy Lorenz.

– W skład kompleksu, wybudowanego w latach 1934-36, wchodzi wieża antenowa oraz ustawione w podkowę trzy budynki, w tym jeden z zachowanym wyposażeniem radiotechnicznym – podkreśla Ewa Pokorska, Miejski Konserwator Zabytków w Gliwicach. – Najcenniejszym elementem jest drewniana wieża antenowa, jedna z najbardziej charakterystycznych budowli na Górnym Śląsku i w Polsce. To tutaj, 31 sierpnia 1939 r., miała miejsce prowokacja niemiecka, która została wykorzystana jako pretekst do wkroczenia wojsk hitlerowskich na tereny polskie. Zabytek, który ma zostać wpisany na listę Pomników Historii musi charakteryzować się szczególnymi walorami. Zespół Radiostacji ma je wszystkie.

W 2012 roku, na zlecenie miasta, zespół Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach opracował dokumentację zgłoszenia zabytku, która rok później została złożona w ministerstwie kultury. 30 marca 2016 r. na terenie Radiostacji Gliwice odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Kultury i Promocji Miasta, Muzeum w Gliwicach, Śląskiej Sieci Metropolitalnej i Narodowego Instytutu Dziedzictwa mające na celu weryfikację wniosku złożonego przez prezydenta Gliwic. Przedstawicielom NID przedstawiono fakty dotyczące konstrukcji, zasad działania wieży nadawczej oraz działań podejmowanych w celu ochrony tego unikatowego zabytku. Stanowisko NID zostanie przekazane ministrowi kultury, który przedłoży wniosek Radzie Ochrony Zabytków. Po wyrażeniu pozytywnej opinii Rady, zostanie sporządzony projekt rozporządzenia Prezydenta RP wraz z uzasadnieniem. Jeżeli uzyska ono akceptację Prezydenta RP, Radiostacja zostanie uznana za Pomnik Historii.

Mariusz Czuba, zastępca dyrektora NID podkreśla, że obiekty, które ubiegają się o uznanie za Pomnik Historii, powinny nie tylko być przykładem nowatorskich i unikatowych rozwiązań budowlanych i inżynierskich, ale przede wszystkim mieć związek z ważnymi dla Polski wydarzeniami dziejowymi.

Zygmunt Frankiewicz, prezydent miasta uważa, że Radiostacja w Gliwicach zajmuje ważne miejsce w historii.

– Przez lata staraliśmy się jednak, aby nie sprowadzić Radiostacji do roli atrakcji czy ciekawostki. Ważne było dla nas kultywowanie pamięci tragicznych wydarzeń, które rozegrały się tutaj w 1939 roku – przekonuje prezydent Gliwic. – Dzisiaj wiele osób i środowisk chętnie relatywizuje historię. Gliwicka Radiostacja jest świadkiem zbrodni, która posłużyła jako jeden z pretekstów do rozpętania najokrutniejszej z wojen. Ważne, abyśmy zachowali pamięć o tamtych wydarzeniach i przekazywali ją następnym pokoleniom. Jest interesująca także z czysto technicznego punktu widzenia. Drewniany obiekt tej skali to unikat. Myślę, że nasza wieża w pełni zasługuje na status Pomnika Historii i cieszę się, że może znaleźć się w gronie najważniejszych miejsc pamięci historycznej w Polsce.

Kilka lat temu, na zlecenie władz Gliwic przeprowadzono kompleksowy remont Radiostacji i sąsiadującego terenu, według projektu Ewy Przybył. Inwestycja kosztowała 7 mln zł. Wokół zabytku powstała przestrzeń publiczna z wielkim placem, ścieżkami spacerowymi, fontannami, ławkami i zielenią. Inwestycja została uznana za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2010 w kategorii urbanistyka.

Źródło: Materiały prasowe Urzędu Miasta w Gliwicach
Zdjęcia: wikimedia commons