Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Gorące informacje » TOP 15. Polski cement w architekturze

TOP 15. Polski cement w architekturze

Joan

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 20. organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej – Polski cement w architekturze. Zobacz najlepsze betonowe projekty ostatnich lat.

Cement jest materiałem znanym od starożytności, choć na przestrzeni wieków ulegał wielu modyfikacjom. Nie stracił ani swych właściwości, ani potencjału i dziś tak samo jak setki lat temu jest obecny w architekturze.

– To właśnie dzięki cementowi kamień współczesności, jakim jest beton, posiada takie cechy, jak wytrzymałość, plastyczność i szczerość, które pozwalają realizować architektom ich najbardziej śmiałe i niezwykłe projekty. Jednak bez docenienia jego cech przez architektów, cement jest nadal tylko szarym proszkiem. Rozumiejąc tę zależność, wiele lat temu wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich podjęliśmy decyzję o organizacji konkursu Polski Cement w Architekturze. Cement i beton to materiały z bogatym doświadczeniem i jestem przekonany, że także z fascynującą przyszłością. Dlatego zapraszam państwa na XX jubileuszową edycję konkursu w 2016 roku – mówił Zbigniew Pilch ze Stowarzyszenia Producentów cementu, w zeszłym roku podczas rozstrzygnięcia XIX edycji konkursu.

Tylko do końca tego tygodnia można zgłaszać kandydatury do konkursu na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Jury już po raz 20. nagrodzi najlepszą betonową architekturę, której budowa została ukończona w Polsce, w minionym roku. Do konkursu można zgłaszać obiekty budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz obiekty inżynierskie. Termin upływa 16 września. (Szczegóły na stronie sarp.org.pl)

Polski cement w architekturze. Zobacz zwycięskie projekty ostatnich 10 lat.

2015 rok – Jury przyznało dwa równorzędne I miejsca:

1. Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Polski cement w architekturze: Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Nagroda dla Konior Studio za „adekwatne i ekspresyjne zastosowanie technologii betonowej, użytej do wykonania sali koncertowej – głównego, najważniejszego elementu budynku NOSPR. Obecność betonu w przestrzeni architektonicznej wnętrza obiektu jest dominująca, odczuwalna i zauważalna z każdego miejsca budynku. Ograniczone środki wyrazu związane z zastosowaniem technologii betonowej pozwoliły na ukazanie „szlachetnego piękna tego surowego materiału”. W innowacyjny i kreatywny sposób uzyskano kontrast pomiędzy surową, zewnętrzną obudową sali a jej miękkim, falującym wnętrzem”.

2. Tunel aerodynamiczny w Morach pod Warszawą (Flyspot Warsaw)

Tunel aerodynamiczny w Morach pod Warszawą (Flyspot Warsaw)

Nagroda dla Biura Projektów Lewicki Łatak „za piękno i wyrazistą manifestację betonu, który tworzy spójną formalnie, konstrukcyjnie i funkcjonalnie wypowiedź architektoniczną”.

2014 rok – Jury przyznało dwa równorzędne I miejsca:

3. Brama Poznania Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego

Polski cement w architekturze - Brama Poznania Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego

Nagroda dla pracowni Ad Artis Emerla Wojda Sp. Jawna za „uzyskanie uniwersalnie symbolicznej przestrzeni muzealnej, dzięki zauważeniu wartości miejsca i użyciu lapidarnych środków formalnych. W rozwiązaniach przestrzennych i materiałowych trafnie zrezygnowano z tego, co zbędne, aby pozostawić to, co niezbędne”.

4. Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich

Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich

Nagroda dla pracowni Jems Architekci za „doskonałe wykorzystanie właściwości konstrukcyjnych i plastycznych betonu, czego efektem jest budynek nowoczesny, a zarazem harmonijnie wpisujący się w tkankę urbanistyczną miasta. Subtelna, matowa powierzchnia płukanego betonu zastosowanego na elewacjach obiektu znakomicie współgra z fakturą elewacji zabytkowego, XIX-wiecznego gmachu biblioteki. Odpowiednio opracowany beton staje się w tym przypadku współczesnym odpowiednikiem tynku, wizualnie zespalając oba budynki”.

2013 rok – Jury przyznało dwa równorzędne I miejsca:

5. Dom nad morzem

Polski cement w architekturze - Dom nad morzem

Nagroda dla Ultra Architects za „niezwykły i mocny wyraz architektoniczny budynku mieszkalnego, gdzie podstawowym materiałem ekspresji jest beton. Materiał ten został wykorzystany z wielką konsekwencją i świadomością celu, który architekt pragnął osiągnąć. W projekcie tym beton jest ciągle obecny, kreując wnętrza zarówno w zakresie samej konstrukcji budynku, jak też jego detalu. Należy zauważyć, że w tak dużej ilości tego materiału, budynek ciągle pozostaje ciepły i „domowy”. Ten prosty dom zachwyca swoją skromnością, konsekwencją, doskonałym kontaktem z otoczeniem i wyczuciem miejsca”.

6. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

Nagroda dla Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne za „konsekwentne użycie betonu jako materiału pełnego wyrazu, pozwalającego na wciąż nowe jego plastyczne zastosowania oraz za doskonałe wkomponowanie kompleksu w otoczenie. Zespół Parku Naukowo-Technologicznego to przykład możliwości, jakie daje zastosowanie betonu, zarówno w kreowaniu wnętrz jak i budowaniu kompleksowej scenografii miejsca z użyciem betonu jako materiału wszechstronnego. Wszystkie decyzje projektowe i materiałowe doprowadziły w tym wypadku do powstania dzieła o wyjątkowej atmosferze i unikalnym klimacie miejsca”.

7. 2012 rok – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

Nagroda dla HS99 Architekci za „znakomity projekt i jego konsekwentną realizację; za kunsztowną formę architektoniczną świetnie odzwierciedlającą jej treści oraz wpisującą się w krajobraz kampusu Uniwersytetu Śląskiego jako nowa ikona Katowic. O tak wysokiej ocenie budynku zadecydowały m.in. – właściwa skala, rozwiązania elewacyjne, dyspozycje materiałowe, kształtowanie detalu architektonicznego, czytelne rozplanowanie funkcji, przestrzeń wnętrz, słowem wszystko, co świadczy o znakomitym warsztacie architektonicznym”.

2011 rok – Jury przyznało dwa równorzędne I miejsca

8. Budynek Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Budynek Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Nagroda dla Pysall.Ruge Architekten oraz Bartłomieja Kisielewskiego za nowy budynek główny Lotnictwa Polskiego w Krakowie „za intrygującą formę obiektu dobrze oddającą jego funkcję i relacje z lotnictwem, za twórcze użycie betonu jako podstawowego tworzywa, manifestującego jego zaawansowane technologicznie zalety i możliwości formowania”.

9. Budynek administracyjno-biurowy Sejmu

Budynek administracyjno-biurowy Sejmu

Nagroda dla Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. „za twórcze podejście w kształtowaniu monumentalnych wnętrz obiektu Sejmu RP, za wrażliwe i kunsztowne użycie techniki formowania betonu pozwalające odkryć nowe obszary jego stosowania”.

10. 2010 rok – Sąd Okręgowy w Katowicach

Sąd Okręgowy w Katowicach

Nagroda dla zespołu z pracowni Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz. Jury uznało, iż w tym obiekcie „wykorzystano pełny wachlarz możliwości, jakie dają współczesne dostępne technologie betonu i jego kształtowania. Jednocześnie jury docenia zaangażowanie zespołu projektowego, który był zdolny do wyegzekwowania właściwej jakości robót betonowych”.

11. 2009 rok – Zagospodarowanie skweru Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Zagospodarowanie skweru Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Nagroda dla JEMS ARCHITEKCI Sp. z o.o. za „najwyższy poziom architektury i wnętrz. Najwyższą kulturę projektu i realizacji. Najwyższą jakość generalnego kształtowania kameralnej przestrzeni przy użyciu, zwłaszcza we wnętrzach, form i faktur betonu architektonicznego”.

12. 2008 rok – Adaptacja hali sportowej przy Zespole Szkół Municypalnych w Tychach

Adaptacja hali sportowej przy Zespole Szkół Municypalnych w Tychach

Nagroda dla ATELIER LOEGLER Sp. z o. o. za „oszczędną i wyrafinowaną formę architektoniczną, w której elementy betonowe stanowią istotny środek kształtowania bryły i charakteru wnętrz. Dodatkowym walorem pracy jest fakt twórczej reinterpretacji istniejącego budynku, który nie spełniał współczesnych wymogów technicznych i funkcjonalnych”. Komentując werdykt Grzegorz Chodkowski zaznaczył: – Wygrał obiekt, który po latach upadku i degradacji moralnej został przywrócony do życia w nowym kształcie i w sposób znakomity. Jest to robota bardzo kulturalna i oszczędna w formie, co jest zresztą cechą wyróżniającą całą twórczość Romualda Loeglera”.

13. 2007 rok – Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie k. Opola

Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie k. Opola

Nagroda dla Konsorcjum Projektowego (Goczołowie Architekci, OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI) za „wyjątkowo trafne połączenie konstrukcji żelbetowej ze strukturalną, betonową fakturą elewacji w kameralnym obiekcie znakomicie wkomponowanym w teren”.

14. 2006 rok – Gimnazjum i Ośrodek Kultury Warszawa-Białołęka

Gimnazjum i Ośrodek Kultury Warszawa-Białołęka

Nagroda dla Tomasza Koniora za „znakomite, niepowtarzalne walory przestrzenne uzyskane przy zastosowaniu betonu jako podstawowego materiału zarówno konstrukcyjnego, jak wykończeniowego. Walory obiektu podkreśla elegancki, dopracowany detal architektoniczny”.

15. 2005 rok – Budynek Muzeum w obrębie założenia pomnikowego na terenie Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Bełżcu

Budynek Muzeum w obrębie założenia pomnikowego na terenie Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Bełżcu

Nagroda dla DDJM Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. za „projekt i realizację obiektu, w którym świadome zastosowanie betonu jako tworzywa architektonicznego współdecydowało o czytelnym i spójnym wyrazie architektonicznym założenia pomnikowego w Bełżcu”.

 Źródło: architekturabetonowa.pl

  • Alex VV

    SPC robi kawał dobrej roboty z tym konkursem, może to między innymi dzięki temu w Polsce powstaje coraz więcej świetnych budynków, które są zauważane zagranicą. Brawo, jestem bardzo ciekaw, kto zwycięży w tym roku.