Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Polacy i Czesi walczą o wspólny wpis na listę UNESCO

Polacy i Czesi walczą o wspólny wpis na listę UNESCO

Ivon

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wspólnie z czeską papiernią w Velkých Losinách starają się o wpisanie dwóch zabytkowych młynów papierniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeśli się uda, byłby to pierwszy polsko-czeski wpis transgraniczny.

Obie instytucje stworzyły projekt pod nazwą „Na szlaku wspólnego dziedzictwa”, który ma pomóc w promocji zabytkowych obiektów. W pierwszej kolejności instytucje muszą uzyskać wpis na Krajową Listę Informacyjną, która jest wstępem do dalszych działań. Projekt będzie nadzorować Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM, a współfinansować Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, które mieści się w XVI-wiecznym młynie gromadzi zbiory z zakresu dziejów papiernictwa, drukarstwa i historii Dusznik Zdroju.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Historia dusznickiego młyna sięga 1562 roku, kiedy to zbudowali go papiernicy z rodu: Kretschmerów, Hellerów i Wiehrów. W XVII w. papiernia była zaliczana do najwyżej cenionych na Śląsku i miała monopol na dostarczanie papieru do wrocławskich urzędów. Produkcję papieru unieruchomiono w Dusznikach w 1937 r. Dwa lata później Karl Wiehr przekazał papiernię miastu, by utworzono w niej muzeum techniki. Choć zabytek wiele lat popadał w ruinę, udało się go w końcu wyremontować i spełnić życzenie ostatniego właściciela.

Produkcja ręcznego papieru w czeskich Velkych Losinach, oddalonych od Dusznik zaledwie o 100 kilometrów, też datuje się na koniec XVI wieku. Papiernię założył w swoim majątku Jan Starší z Žerotína, pierwszym zachowanym dowodem jej działalności jest znak wodny z 1596 roku z herbem Žerotínów, na którym widać lwa z koroną stojący na trzech pagórkach. Papiernia składa się z kompleksu kilku budynków, w których nadal czerpie się papier, a w jednym z nich funkcjonuje Muzeum Papieru.

Papiernia w Velkých Losinách

Papiernia w Velkých Losinách

Jeśli polsko-czeskie starania przyniosą efekt, będzie to pierwszy taki wpis transgraniczny. Do tej pory na liście UNESCO jest 14 polskich wpisów i 12 czeskich.

Zdjęcia: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Muzeum Papiru w Velkych Losinach, wikipedia.org