Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Plac Narutowicza w Warszawie zabytkiem

Plac Narutowicza w Warszawie zabytkiem

Ivon

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał układ urbanistyczny Placu Narutowicza w Warszawie do rejestru zabytków. Wytyczony w 1923 roku plac jest jednym z ostatnich, nieprzebudowanych jeszcze, historycznych placów Warszawy.

Dzięki decyzji konserwatora Plac Narutowicza w Warszawie będzie chroniony przed chaotycznymi inwestycjami.

Na placu zakreślonym na planie półkola z promieniście rozchodzącymi się osiami ulic znajduje się m.in. kościół św. Jakuba, uznany za jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego modernizmu, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Dom Izb Rzemieślniczych pw. św. Antoniego Padewskiego wraz z murem ogrodzeniowym, kamienica pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności, a także część układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Kolonii Lubeckiego. Jednym z historycznych elementów Placu Narutowicza jest również układ komunikacji, której częścią jest pętla tramwajowa. Wszystkie te obiekty objęto opieką mazowieckiego konserwatora zabytków.

O wysokich wartościach artystycznych placu decyduje w szczególności jego architektoniczna zabudowa, dobrze wkomponowana w wytyczoną przestrzeń. Zatem, pierwotny charakter placu powinien być uszanowany – tłumaczy Agnieszka Żukowska, rzecznik prasowy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. – Do dziś obszar placu stanowi ważny węzeł komunikacyjny, jednocześnie funkcjonuje, jako skwer miejski, dzięki zachowanej w znacznej mierze zieleni.

Plac nazwany imieniem pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej, Gabriela Narutowicza (zamordowanego 16 grudnia 1922 r. przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego), zachował do dziś swą nazwę, a stojący w centralnym punkcie pomnik, jest dwukrotnie powiększoną kopią popiersia autorstwa Edwarda Wittiga, która zdobi hol Politechniki Warszawskiej.

Decyzja nie jest ostateczna, bo w ciągu 14 dni można się od niej odwołać. Jednak, kiedy się uprawomocni będzie niezwykle istotna, bo od lat są liczne plany przebudowy placu. Najdrastyczniejsze zakładały nawet likwidację pętli tramwajowej. Pod koniec ubiegłego roku stołeczni radni zarezerwowali na przebudowę Placu Narutowicza prawie 25 mln złotych, które można wydać do 2018 roku.

Zobacz, jaki pomysł na Plac Narutowicza miała grupa młodych architektów (zespół w składzie Hugon Kowalski (UGO architecture), Adam Wierciński, Magda Piotrowska i Zofia Piotrowska (Kooper)), którzy zwyciężyli w VIII. edycji Konkursu im. Macieja Nowickiego.

Źródło: MWKZ, http://ugo.com.pl/