Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Trójmiasto » Park Oliwski – najpierw badania, później inwestycje

Park Oliwski – najpierw badania, później inwestycje

Joan

Najpierw badania historyczne i archeologiczne, potem kompleksowa rewaloryzacja parku. Taką decyzję na podstawie rekomendacji Rady Programowej Parku wydały władze Gdańska. Park Oliwski to niezwykły gdański zabytek, jeden z najstarszych parków w Europie. Władze Gdańska chcą wydać prawie 30 mln zł na kompleksową rewaloryzację.

Park Oliwski w Gdańsku jest jednym z nielicznych dawnych miejskich ogrodów, który zachował się do dziś.

Założono go w XVIII wieku. Na jego terenie mieści się Palmiarnia, a obok alpinarium i Ogród Botaniczny. W tym roku ma się rozpocząć rewaloryzacja zabytkowego parku, która potrwa siedem lat. Miasto chce wydać na nią aż 28 mln zł.

– Traktujemy park jak pacjenta, który wymaga szczegółowej diagnozy. Musimy odrobić lekcję, której nie odrobiły poprzednie pokolenia. Zanim więc przystąpimy do spektakularnych działań inwestycyjnych w parku, muszą zostać przeprowadzone dodatkowe badania historyczne i archeologiczne – zaznacza prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Projekt rewaloryzacji ma być przemyślany, dlatego do jego opracowania prezydent Gdańska powołał Radę Programową Parku, w składzie której oprócz ogrodnika miejskiego znalazł się wojewódzki konserwator zabytków, architekci i historycy sztuki. Rada wydała właśnie swoje rekomendacje – zanim rozpoczną się jakiekolwiek inwestycje muszą zostać przeprowadzone badania historyczne i archeologiczne.

Członkowie rady podkreślają wyjątkowość tego założonego w XVIII wieku ogrodu.

– Park Oliwski jest bardzo cennym, unikatowym zabytkiem sztuki ogrodowej. Charakteryzuje go nawarstwiony układ kompozycyjny i złożona stylistyka, której rozczytanie wymaga szczegółowych badań. Wielką wartością parku są czytelne do dziś barokowe osie kompozycyjne, podkreślający je kanał czy wyprowadzająca widok w kierunku morza, tzw. Droga do wieczności – mówi Joanna Paniec, Ogrodnik Miejski pracująca w Zarządzie Dróg i Zieleni.

Efektem badań historycznych i archeologicznych ma być opracowanie studium historyczno-kompozycyjnego. Badanie nie zmieniają jednak planów inwestycyjnych. Podtrzymano plan budowy nowej palmiarni. Do tego czasu należy jednak zabezpieczyć rosnącą w palmiarni 180 letnią palmę daktylową.

– Obecnie opracowywany jest projekt zabezpieczenia palmy. Na sezon zimowy będzie ona odpowiednio chroniona. Równolegle przygotowywany jest projekt związany z palmiarnią i oranżerią. Mamy również finansowanie na budowę nowej rotundy. Zakładamy, że inwestycja ruszy w przyszłym roku – zapewnia Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej.

Modernizacja historycznego parku i zabytkowych obiektów na jego terenie trwa od kilku lat. W nowej części odtworzono m.in. historyczną zabudowę Folwarku Saltzmanna. W tej części ogrodu w stylu barokowym są fragmenty sztuki japońskiej. Wyremontowano wszystkie mostki.

Popularność w całej Polsce mają parkowi przynieść ławki z dedykacją na wzór tych z Central Parku. Pierwsze ławki z dedykacjami stanęły pod koniec sierpnia.

Zdjęcia: CC