Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Pałacyk Konopackiego odzyska dawny blask?

Pałacyk Konopackiego odzyska dawny blask?

Ivon

Stołeczny magistrat chce wyremontować zabytkowy Pałacyk Konopackiego i oddać go mieszkańcom. Zabezpieczono właśnie zrujnowany budynek, przed dalszym zniszczeniem. Wkrótce rozpocznie się generalny remont i rekonstrukcja wnętrz. Nie wiadomo jednak co znajdzie się w obiekcie po rewitalizacji.

Pałacyk Konopackiego ma być pierwszym, ale nie ostatnim zabytkowym obiektem na Pradze, który odzyska dawny blask.

– Od remontu tego pałacyku rozpoczynamy odnowę obiektów zabytkowych, które znajdują się w obszarze programu rewitalizacji na Pradze – powiedział Michał Olszewski, zastępca prezydent Warszawy. – Zakończyliśmy etap najpilniejszego zabezpieczenia budynku, niedługo rozpoczniemy remont właściwy.

Stołeczny Konserwator Zabytków zalecił remont generalny. Magistrat musi jednak zachować obecny układ i przywrócić pierwotną elewację budynku. Odnowione oraz zrekonstruowane mają być także wnętrza. Ważne jest zachowanie historycznych elementów wystroju, dlatego planowane są prace konserwatorskie i restauratorskie. Odtworzone mają zostać m.in. zdobione żeliwne balkony.Urząd Miasta zabezpieczył już pałacyk przed dalszym zniszczeniem.- Prace polegały na wymianie więźby i poszycia dachu, wymianie stropów, naprawie spękań murów, założeniu nowych rynien oraz wykonaniu zabezpieczeń w przyziemiu i ławie fundamentowej, zakończono w marcu 2016 r. – powiedział Michał Krasucki, zastępca dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Jaką funkcję będzie pełnił pałacyk po rewitalizacji?

Władze Warszawy chcą, żeby tą decyzję podjęli sami mieszkańcy, dlatego już w przyszłym miesiącu ruszą konsultacje społeczne. Biuro Kultury zaprosiło do współpracy organizację Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, która ma ogromne doświadczenie w tworzeniu programów i koncepcji dla domów kultury. Pałacyk Konopackiego po remoncie ma być przeznaczony na cele kulturalne.

Pałacyk Konopackiego został objęty „Zintegrowanym Programem Rewitalizacji (ZPR)”, który prowadzi Warszawa. Po nim wyremontowane mają być kolejne zabytki Nowej i Starej Pragi, Targówka czy Kamionka. Dzięki temu dzielnica zmieni nieco dawne oblicze.

Zdjęcia: Urząd Miasta Warszawy/R. Motyl