Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Ogrody Wody w zrewitalizowanych Młynach Rothera

Ogrody Wody w zrewitalizowanych Młynach Rothera

Ivon

Ogrody Wody – nowoczesny ośrodek edukacyjny wprowadzający dzieci i młodzież w świat inżynierii i ochrony środowiska powstanie w dawnym kompleksie zbożowym na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Inwestycja, która pochłonie ponad 50 mln złotych ma się zakończyć za 3-4 lata.

Budowa kompleksu zwanego Młynami Rothera, który składał się z młyna i dwóch spichlerzy, była jedną z największych inwestycji przemysłowych na Wyspie Młyńskiej w latach 1845-1849. Niezwykle w tym czasie potrzebną, bo dzięki tranzytowej roli Kanału Bydgoskiego, Brdy i Wisły, Bydgoszcz stała się ważnym ośrodkiem handlu zbożem. Kres działalności młynów przypada na lata 90. XX wieku, kiedy Państwowe Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie sprzedało kompleks prywatnemu inwestorowi, który miał ambitne plany rewitalizacji obiektu. Niestety niewiele z tych planów wyszło i ostatecznie popadające w ruinę budynki kupiło w 2013 roku miasto Bydgoszcz.

– Przejmując ten obiekt podjęliśmy się wyjątkowo ambitnego zadania. Wyzwaniem jest zarówno zabytkowy charakter obiektu, jak i jego kubatura. Jednak bez zagospodarowania w pierwszej kolejności Młyna Rothera nie możemy mówić o kompleksowej rewitalizacji Wyspy Młyńskiej – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Zgodnie z przyjętą w 2015 roku koncepcją miasta w zachodnim skrzydle młyna oraz części budynku głównego urządzone zostanie Centrum Innowacyjnej Edukacji Ogrody Wody.

Będzie to miejsce, które ma wprowadzać dzieci i młodzież w świat inżynierii i ochrony środowiska. Wiedza będzie przekazywana w formie interaktywnej zabawy i doświadczeń. Na parterze planowana jest sala ekspozycyjna o nazwie „Ogrody Wody”, gdzie znajdą się eksponaty związane z Kanałem Bydgoskim. Tu będzie można się zapoznać z zasadami wyporności wody, zjawiskami przyrodniczymi, poznać obieg wody w przyrodzie.

Na pierwszym piętrze powstanie sala „Świat wody” oraz pracownie biologiczno-chemiczna i matematyczno-fizyczna. Będzie to miejsce warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Młyn Rothera w Bydgoszczy

Na drugim piętrze planuje się przygotowanie stanowisk o nazwach „Rozszerzona Rzeczywistość” i „Interaktywny Świat Wody” oraz specjalnej Sali rozwoju dla dzieci i młodzieży oraz sali audiowizualnej. Całość powstanie na prawie 5 tys. metrów kwadratowych i będzie połączeniem nowoczesnych rozwiązań architektonicznych z architektury starego młyna zbożowego.

Właśnie trwają intensywne prace projektowe w pracowni architektonicznej Łukasza Szlepera LS Projekt. – Wizualizacje, które zobrazują to, jak będą wyglądały „Ogrody Wody” planujemy przygotować na kwiecień 2016 roku – mówi architekt Łukasz Szleper.

W biurze prasowym bydgoskiego magistratu dowiedzieliśmy się, że prace zostały podzielone na etapy. Gotowa jest już dokumentacja niezbędna do prowadzenia dalszych robót budowlano-konserwatorskich, m.in. wymiany stolarki okiennej, oczyszczenia elewacji. Na ten etap prac zostało już wydane pozwolenie na roboty budowlane.

– Trwają też zaawansowane prace projektowe związane ze zmianą sposobu użytkowania Młyna Rothera na wielofunkcyjny obiekt usługowy – informują służby prasowe prezydenta Bydgoszczy. –Rewitalizacja dawnych przestrzeni kompleksu zbożowego ma polegać na przekształceniu ich w przestrzenie umożliwiające prowadzenie działalności o różnym zakresie, w tym możliwością komercyjnego wykorzystania części obiektów.

Równolegle z pracami nad projektem prowadzone są roboty zabezpieczające kompleks przed dalszą degradacją. Polegają one m.in. na oczyszczaniu budynków ze śmieci i gruzu. Piwnice są zabezpieczane przed wodą gruntową. Zabezpieczono też balustradami otwory w stropach i przejścia komunikacyjne oraz okna i drzwi. W Spichrzu Mącznym wymienione zostaną zdegradowane krokwie, wykonane nowe poszycie z desek oraz pokrycie dachu z dwóch warstw papy, a także rynny i rury spustowe. Wymienione zostaną również fragmenty zawilgoconych i zbutwiałych desek stropowych. Nowe poszycie z desek oraz pokrycie z dwóch warstw papy zostanie wykonane również w budynku Młyna Rothera. Poza tym oczyszczona z roślinności zostanie attyka budynku. W Spichrzu Zbożowym wykonane zostanie tymczasowe wzmocnienie jednej ze ściany a dach zabezpieczony przed wodą.

Zakończenie robót zabezpieczających planowane jest na przełom lutego i marca 2016 roku, a cała inwestycja w ciągu najbliższych 3-4 lat. Szacowany jej koszt to ponad 50 mln złotych.