Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Do kogo trafi Nagroda POLIN 2016?

Do kogo trafi Nagroda POLIN 2016?

Ivon

Znamy nominacje do Nagrody POLIN 2016. Spośród 200 zgłoszeń kapituła konkursu pod przewodnictwem Mariana Turskiego wybrała sześcioro kandydatów i jedną instytucję. O tym, kto najaktywniej kultywuje pamięć o historii polskich Żydów przekonamy się 20 października.

Nagroda POLIN jest przyznawana przez Muzeum Historii Żydów Polskich po raz drugi. Jej ideą jest uhonorowanie osób, organizacji lub instytucji, które aktywnie działają na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Ubiegłorocznym laureatem nagrody jest Tomasz Pietrasiewicz, który od 1998 roku realizuje projekty edukacyjno-artystyczne poświęcone dziedzictwu lubelskich Żydów.

– Poprzez ten konkurs chcemy podziękować i pokazać wszystkim jak ważna jest praca na rzecz upamiętnienia historii polskich Żydów – mówi prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN. – Wybór nie był łatwy, spośród blisko 200 zgłoszeń w tym roku mogliśmy wybrać zaledwie kilka osób. Jury nominowało sześć osób i jedną instytucję, których działania pięknie wypełniają misję muzeum Polin: przywracają pamięć o historii polskich Żydów i budują wzajemne zrozumienie i szacunek pomiędzy Polakami i Żydami.

Wśród nominowanych do Nagrody POLIN 2016 znaleźli się:

*Robert Augustyniak, inicjator działań związanych z przywracaniem pamięci o społeczności żydowskiej Grodziska Mazowieckiego, pomysłodawca Grodziskich Spotkań Międzykulturowych;
*Jacek Koszczan, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej – Sztetl Dukla;
*Aleksandra Markiewicz, twórczyni Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym;
*Sławomir Pastuszka, społeczny opiekun cmentarza żydowskiego w Pszczynie;
*Łukasz Połomski, pomysłodawca i założyciel projektu historycznego Sądecki Sztetl;
*Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel i animator kultury zaangażowany i pracujący na rzecz dziedzictwa żydowskiego w Lelowie i w Szczekocinach;
*Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku.

Ogłoszenie laureata 2. edycji konkursu nastąpi 20 października w warszawskim Muzeum POLIN. O wyniku konkursu zadecydują członkowie kapituły: przewodniczący Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum POLIN, Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Grażyna Pawlak, Dyrektor Fundacji im. Profesora Mojżesza Schorra, Tomasz Pietrasiewicz, Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, laureat Nagrody POLIN 2015, Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” oraz Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Laureat Nagrody POLIN otrzyma statuetkę autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł ufundowaną przez Tomka Ulatowskiego i Ygala Ozechova.

Źródło: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN