Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępnia 600 tys. nowych skanów

Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępnia 600 tys. nowych skanów

Ivon

XIX-wieczne akta stanu cywilnego z blisko stu miejscowości w Wielkopolsce oraz imienne wykazy mieszkańców gmin i miast z terenu obecnego województwa łódzkiego to tylko część z ponad 600 tys. nowych skanów, które zostały udostępnione w sieci przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Narodowe Archiwum Cyfrowe zgromadziło i udostępniło bezpłatnie internautom ponad 21 mln skanów dokumentacji pochodzącej z archiwów państwowych i innych instytucji pamięci.

Serwis szukajwarchiwach.pl jest obecnie największym internetowym źródłem dokumentacji historycznej dotyczącej Polski. Obok aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w Polsce, ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania, Lublina i Łodzi) oraz archiwów rodowych, za pośrednictwem serwisu można zapoznać się z dokumentacją wytworzoną przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne np. agendy Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, a także dotyczącą hitlerowskich obozów koncentracyjnych czy łódzkiego getta. Od momentu uruchomienia w 2009 r. serwis odwiedziło 2,1 mln użytkowników, każdego dnia korzysta z niego około 5 tys. osób. Serwis prowadzi Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Trzecia już w tym roku aktualizacja serwisu przyniosła kolejne materiały do badań nad historią rodzinną. Nowe skany pochodzą ze zbiorów Archiwum Akt Nowych, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz archiwów państwowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim. To ostatnia instytucja opublikowała XIX-wieczne wykazy osób zamieszkujących ówczesne gminy i miasta m.in.: Piotrków, Wolbórz, Szydłów, Radomsko, Gosławice i Uszczyn. Dla osób szukających rodzinnych korzeni cennym źródłem informacji będą również akta stanu cywilnego z blisko stu miejscowości położonych na terenie obecnego województwa wielkopolskiego, udostępnione przez archiwa państwowe w Kaliszu i Poznaniu.

W serwisie znajdziemy również przekazaną ostatnio przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dokumentację Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, który w czasie I wojny światowej pełnił funkcję rządu polskiego na emigracji. W serwisie są wykazy i aplikacje składane przez ochotników do Armii Polskiej we Francji, których znaczną część stanowili polscy emigranci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii. Znajdują się tu także wspomnienia porucznika I Pułku Strzelców Pieszych Witolda H. Trawińskiego zatytułowane „Odyseja Polskiej Armii Błękitnej„.

Nowością są też pochodzące ze zbiorów Archiwum Akt Nowych akta Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie z lat 1919-1939. Zawierają m.in. dokumentację organizacyjną i kadrową, w tym wykazy funkcjonariuszy, oraz sprawozdania poszczególnych referatów. Pośród akt Referatu Kryminalnego, który prowadził m.in. sprawy zabójstw, fałszerstw, handlu ludźmi i narkotykami, znajdują się miesięczne statystyki przestępstw za lata 1927-1939. W serwisie udostępniono także raporty sytuacyjne Wydziału Defensywy Politycznej, który zajmował się m.in. walką ze szpiegostwem i inwigilacją osób podejrzanych o działalność antypaństwową, a także pismo Komendanta Głównego Policji Państwowej w sprawie zawierania małżeństw przez funkcjonariuszy.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe