Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Najstarsza szubienica w Polsce odkopana w Złotoryi

Najstarsza szubienica w Polsce odkopana w Złotoryi

Dariusz Sapa

Na Górze Mieszczańskiej w Złotoryi, zespół pod kierunkiem dr. Pawła Dumy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego odnalazł szubienicę z XV wieku.

Najstarsza szubienica w Polsce odkopana w Złotoryi

Jest to najstarsze tego typu znalezisko w Polsce o niesamowitej wartości historycznej. Obecnie bardzo ciężko jest znaleźć szubienice. Głównie z uwagi na fakt, iż występowały one bardzo rzadko oraz posiadały niewielkie rozmiary. Dodatkowo w kolejnych latach miejscowi starali się zacierać przykre tradycje takich miejsc.

Szubienica z XV wieku odkopana w Złotoryi

Wg dr. Daniela Wojtuckiego przy szubienicy od XV wieku dokonano ponad 30 egzekucji. Mimo to, w jej pobliżu nie udało się znaleźć żadnego grobu.

– Nie wiemy, kiedy dokładnie wymurowane zostało urządzenie – nie zachowały się żadne informacje. Na podstawie odnalezionej ceramiki możemy podejrzewać, że nastąpiło to w XVI w. Sam fundament zachował się w bardzo dobrym stanie a jego średnica wynosi aż 7,65 m co sprawia, że jest to największa z dotychczas rozpoznanych i zachowanych szubienic na Śląsku – relacjonuje dr Duma.

We wnętrzu szubienicy archeolodzy znaleźli setki kości, głównie pochodzenia zwierzęcego.

Szczątki zwierzęce znalezione przy szubienicy w Złotoryi

– Szczątki ludzkie należały do zdecydowanej mniejszości oraz były pofragmentaryzowane i mocno zniszczone. Odnaleźliśmy również dwa pochówki anatomiczne psa i kota. Przez cały czas użytkowania urządzenia wnętrze szubienicy służyło jako śmietnik, gdzie przypuszczalnie umieszczano poniewierające się szczątki zwierzęce z rakarni częściowo nachodzącej swoimi granicami na dawne miejsce straceń – tłumaczy dr Duma.

Znalezione szczątki będą poddane analizie archeozoologicznej i antropologicznej. Bardzo ciekawym i rzadkim znaleziskiem jest kompletny łańcuch egzekucyjny.

Łańcuch egzekucyjny znaleziony przy szubienicy w Złotoryi

– Podobny został odnaleziony przed laty w trakcie badań szubienicy w Lubaniu. Dzięki takiemu łańcuchowi zwłoki skazańca mogły być dłużej eksponowane. Zwykły powróz urywał się szybciej pod wpływem ciężaru ciała i działania warunków atmosferycznych – opowiada dr Duma.

Warto zaznaczyć, że badania odbyły się głównie dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Złotoryi. Planowana jest konserwacja i ekspozycja odkrytej szubienicy. Środki na badania pochodziły w dużej części z grantu otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki.

Fot.: Maksym Mackiewicz, Paweł Duma