Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy nową wizytówką miasta?

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy nową wizytówką miasta?

Joan

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy ma stać się jednym z najpiękniejszych obiektów na ulicy Gdańskiej. To ona, obok Starego Miasta, jest miejscem spacerów turystów i mieszkańców. Władze miasta chcą nie tylko odrestaurować zabytkowy budynek, ale też rozbudować dotychczasową bryłę.

Do budynku przy ul. Gdańskiej 4, zbiory sztuki wprowadzono w 1945 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Wybudowany w 1618 roku obiekt był początkowo siedzibą zgromadzenia Klarysek. W 1835 roku budynek przeszedł w ręce miasta i został przeznaczony na lecznicę. Rozbudowano go, nieco zmieniając styl obiektu. Zanim oddano go na potrzeby muzeum mieścił się tu jeszcze Wydział Opieki Społecznej. Tuż po II wojnie zaczęto eksponować zbiory: m.in. sztukę Leona Wyczółkowskiego, malarstwo polskie, grafikę, a także stworzono tu dział numizmatyczny.

Przez zły stan techniczny w 2009 roku Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy wyłączono z użytkowania i zamknięto dla zwiedzających.

Otwarte były tylko inne obiekty muzeum m.in. na Wyspie Młyńskiej. O środki na remont budynku przy ul. Gdańskiej 4 miasto starało się od kilku lat. W końcu udało się pozyskać z Unii Europejskiej 14,5 mln zł.

–  Przyznana dotacja na poziomie 14,5 mln zł pozwoli ogłosić przetarg na prace budowlane i podejmować dalsze działania – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Jesteśmy wyjątkowo dobrze przygotowani do pozyskiwania unijnego dofinansowania.

Prezydent Rafał Burski zapewnia, że w budżecie zapewniono też pieniądze na wkład własny. Inwestycja pochłonie 21 mln zł. Planowany jest generalny remont, prace konserwatorskie i rozbudowa.

Jak będzie wyglądał obiekt po remoncie?

Projekt renowacji składa się z dwóch części. W pierwszej ma zostać przeprowadzony remont konserwatorski budynku przy ul. Gdańskiej. W drugiej planowana jest rozbudowa obiektu od ulicy wschodniej.

Budynek przy ul. Gdańskiej 4 jest siedzibą muzeum od ponad 70 lat. Generalnego remontu wymagał od dawna. Po renowacji ma stać się nową wizytówką miasta. Muzeum Okręgowe mieści się bowiem w samym centrum miasta na przecięciu szlaku pieszego i rzecznego.

W jaki sposób zmieni się bryła XVII wiecznego budynku? Rozbudowane ma zostać zaplecze. Front zachowa pierwotną formę. Rozbudowa jest konieczna, ponieważ zbiory muzeum nie mieszczą się już w zabytkowych murach. Potrzeba więcej miejsca na zbiory sztuki, bibliotekę i czytelnię, pracownie konserwatorskie, sale konferencyjne i sale do zajęć edukacyjnych. Budynek ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowę muzeum zaakceptował wojewódzki konserwator zabytków i architekt miasta.

Rozpoczęcie prac przewidziane jest na ostatni kwartał tego roku, a zakończenie pod koniec 2018 lub początek 2019 roku.

Projekt: UM Bydgoszcz