Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Mapa łódzkich zabytków

Mapa łódzkich zabytków

Ivon

Trzy tysiące historycznych budynków znalazło się w najnowszej mapie gminnej ewidencji zabytków, którą w ciągu ostatnich dwóch lat tworzył Łódzki Ośrodek Geodezji wspólnie z Biurem Architekta Miasta. Na mapie znajdziemy obiekty, obszary zabytkowe, pomniki historii oraz historyczne założenia urbanistyczne.

„Mapa przedstawia też niedawno wytyczony obszar parku kulturowego ulicy Piotrkowskiej, który został utworzony w celu zachowania krajobrazu kulturowego oraz historycznego charakteru przestrzeni publicznych, zabytków a także układów urbanistycznych ulicy Piotrkowskiej, placu Wolności i ulicy Moniuszki” – czytamy na stronie Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Aplikacja (dostępna pod adresem http://www.mapa.lodz.pl/) umożliwia wyświetlenie informacji o obiektach wpisanych do rejestru zabytków i do gminnej ewidencji zabytków. Można się dowiedzieć kiedy powstał historyczny budynek, kto był autorem projektu, czy pierwszym właścicielem. Informacje będą cały czas uzupełniane.