Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Mały Wawel sprzedany za 5 mln złotych

Mały Wawel sprzedany za 5 mln złotych

Ivon

Rodzina Tarnowskich sprzedała za 5 mln złotych swoją rodową posiadłość w Suchej Beskidzkiej – renesansowy zamek z otaczającym go parkiem. Nowy właściciel, którym jest gmina, planuje już prace konserwatorskie zabytku zwanego Małym Wawelem, ze względu na podobieństwo do siedziby polskich królów.

Kilka lat trwała sądowa wojna rodziny Tarnowskich o odzyskanie magnackiej rezydencji w Suchej Beskidzkiej, która została im odebrana przez państwo na mocy przepisów o reformie rolnej. W ubiegłym roku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że było to działanie bezprawne i otworzył Tarnowskim drogę do odzyskania swojej rodzinnej własności.

Potomkowie właścicieli ziem suskich będąc już pełnoprawnymi właścicielami dóbr postanowili jednak posiadłość sprzedać gminie Sucha Beskidzka. Umowę w tej sprawie w krakowskiej kancelarii notarialnej podpisał w kwietniu 2016 roku burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt oraz Władysław Juliusz Tarnowski.

„Od ponad dekady nie tylko mieszkańcy Suchej Beskidzkiej, ale także osoby z odległych zakątków Polski, z zainteresowaniem śledzili losy postępowań reprywatyzacyjnych i późniejszych negocjacji, które dziś mają swój pozytywny finał – czytamy na stronie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka. – Zamek Suski zwany nie bez przyczyny Małym Wawelem jest jednym z najokazalszych zabytków Małopolski, cennym elementem dziedzictwa oraz dobrem narodowym.

Mały Wawel w Suchej Beskidzkiej wymaga jednak prac konserwatorskich.

Akt własności pozwoli gminie ubiegać się o unijną dotację na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2015-2020. Prace nad dokumentacją projektową i konserwatorską już trwają. Do 31 maja urzędnicy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji. W pierwszej kolejności prace obejmą elementy zewnętrze budynku oraz małą architekturę zamkowego parku.

Zabytkowa rezydencja, której początki sięgają XVI wieku, znajdowała się w rodzinie Tarnowskich od 1922 roku, aż do wybuchu II wojny światowej (wcześniej należała do rodów: Castiglione-Suskich, Komorowskich, Wielopolskich, Branickich). Podczas wojny mieścił się tu szpital dla żołnierzy. Po wojnie w znacjonalizowanym zamku zorganizowano liceum, potem fabrykę mebli i gminną spółdzielnię. Od 1996 roku posiadłość znajdowała się pod opieką gminy. Dziś jest siedzibą Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.

Fot. www.wikipedia.org