Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Łódzki cmentarz żydowski na liście UNESCO?

Łódzki cmentarz żydowski na liście UNESCO?

Joan

Rozpoczęła się procedura wpisu łódzkiego cmentarza żydowskiego na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Fundacja Monumentum Ludaicum Lodzense jesienią złoży w tej sprawie formalny wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Instytut, po pozytywnej weryfikacji może rozpocząć rozmowy z UNESCO.

Łódzki cmentarz żydowski jest jednym z największych tego typu obiektów w Europie.

Oprócz zabytkowych grobowców wielkich fabrykantów, znajduje się tam ponad 200 tys. pomników. Fundacja Monumentum Ludaicum Lodzense, po latach przygotowań, rozpoczęła właśnie formalną procedurę wpisu cmentarza żydowskiego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Łódzki cmentarz żydowski

– W tym momencie realizowany jest proces digitalizacji całej dokumentacji. Chodzi o kilkadziesiąt tysięcy dokumentów – mówi Monika Kern.

Zbieranie i digitalizacja dokumentacji może potrwać jeszcze wiele miesięcy. Rozpoczęły się też rozmowy z mieszkańcami. Kilka dni temu spotkanie na ten temat odbyło się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

– Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Łodzi zjednoczyli się wokół tej sprawy. Atmosfera społeczna wokół wniosku jest bardzo ważna – mówi Kern.

Złożenie wniosku do Narodowego Instytutu Dziedzictwa nie jest tożsame z wpisem na elitarną listę UNESCO. Rozpoczyna jednak wieloletnią procedurę. Łódzki wniosek oceni polski Komitet ds. światowego dziedzictwa kulturowego. Zdaniem ekspertów szanse na wpis są ogromne, bo cmentarze żydowskie nie mają zbyt mocnej reprezentacji.

Fundacja reprezentuje łódzką gminę żydowską, która jest właścicielem cmentarza. Uznany za pomnik historii, łódzki cmentarz żydowski, walczy o wpis samodzielnie. Wcześniej miał rozpocząć procedurę razem z podobnymi cmentarzami na Węgrzech i w Niemczech.

Z budżetu miasta na ten cel przeznaczono 280 tys. zł. Wpisanie łódzkiego cmentarza na listę światowego dziedzictwa UNESCO to ogromna promocja dla miasta i gminy żydowskiej, a także szansa na przyciągnięcie turystów z całego świata.

 • Wiesław

  „Rozpoczęła się procedura wpisu łódzkiego cmentarza żydowskiego na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Fundacja Monumentum Ludaicum Lodzense jesienią złoży formalny wniosek w tej sprawie.”
  Jak można pisać takie bzdury. Nie każdy docieka faktów.
  Jaka procedura rozpoczęła się?
  Gdzie złoży formalny wniosek?
  „Polska, po weryfikacji, zgłosi łódzki zabytek do UNESCO.” – jak będzie odpowiednia atmosfera polityczna!
  „Wcześniej miał rozpocząć procedurę razem z podobnymi cmentarzami na Ukrainie i w Niemczech.” – Chyba Budapeszt nie leży na Ukrainie. Poza tym nie rozstrzygnięto metody wnioskowania – jak mówiono na spotkaniu, sprawa odłożona do jesieni.

  Całość napisana jak z głuchego telefonu, czy naprawdę dla wierszówki warto się tak kompromitować?

  • Joanna Tchorzewska

   Panie Wiesławie, Fundacja Monumentum Ludaicum Lodzense złoży formalny wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a tak, jak napisaliśmy w tekście Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce, oceni ten wniosek i po pozytywnej rekomendacji rozpoczną się rozmowy z UNESCO. Czy Polska zdecyduje się na zgłoszenie wniosku czy nie – pozostaje sprawą otwartą. Jako redakcja Nowego Zabytku, oczywiście wspieramy wszelkie inicjatywy, które mogą przyczynić się do ochrony i odnowy zabytków. A niewątpliwie wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO, oznaczałby większość łatwość w pozyskiwaniu środków na renowację pomników i zabytkowych grobowców na cmentarzu żydowskim w Łodzi. Dlatego jesteśmy za 🙂 Informacja o podobnym wniosku, z jakim nosili się zarządcy cmentarzy żydowskich w Niemczech i na Ukrainie jest oczywiście pomyłką. Chodzi o cmentarz w Berlinie i Budapeszcie.

 • Teresa

  Fundacja Monumentum Ludaicum Lodzense, chyba prawidłowa nazwa to: Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense. Zatem Iudaicum a nie Ludaicum!
  Łaciny uczyłam się dość dawno ale, ludo, ludere to chyba oznacza „bawić się”….