Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Krasicki w nowej odsłonie

Krasicki w nowej odsłonie

Ivon

W olsztyńskiej pracowni architektonicznej ponad rok powstawała koncepcja zaadaptowania przedzamcza Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim na nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny Krasicki. Wyzwanie było ogromne a praca żmudna. Efekt został jednak doceniony nagrodą za najlepszy projekt w konkursie European Hotel Awards.

Kiedyś rezydował tu poeta Ignacy Krasicki, ostatni polski biskup warmiński, a gościem bywał sam Mikołaj Kopernik. Po lata popadające w ruinę przedzamcze biskupiej rezydencji, powstałej na przełomie XIV i XV wieku, udało się uratować. Trudnego zadania stworzenia koncepcji architektonicznej nowego hotelu podjęła się Katarzyna Orzechowska-Dżus z olsztyńskiej pracowni Dżus GK Architekci. A za prace odpowiadał generalny wykonawca – Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Iława.

– Zespół zamkowy w Lidzbarku Warmińskim, dawna rezydencja biskupów, należy do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce – mówi architekt Grzegorz Dżus. – Wchodzące w jego skład średniowieczne przedzamcze, na skutek dewastacji związanych z adaptowaniem obiektu na różne cele oraz pożarów, było najbardziej zaniedbanym fragmentem całego zespołu. Podstawowym założeniem naszej pracowni było bezwzględne zachowanie całej ocalałej substancji i pomimo wprowadzenia elementów architektonicznych o współczesnej stylistyce, optyczne scalenie zespołu przedzamcza z zamkiem właściwym, tak aby mimo różnorodnej funkcji ponownie był on odbierany jak jedno założenie urbanistyczno-architektoniczne

Koncepcja powstawała przez ponad rok i była konsultowana z licznymi specjalistami z Olsztyna, Warszawy i Krakowa. Właściwe projektowanie zaczęło się jednak, kiedy ruszyły prace budowlane.

–Każde odkopane pomieszczenie , każdy odsłonięty nowy relikt, wprowadzały zmiany w architekturze, a co za tym idzie we wszystkich projektach branżowych – mówi Grzegorz Dżus. – Były elementy jak np. odkopywana średniowieczna klatka schodowa pod barokowym pałacem, na którą dokumentacja była opracowywana 4 czy 5 razy. Każde kolejne metry ujawniały nowe fakty , elementy, które należało uwzględnić , a harmonogram inwestycji wymagał reakcji niemal natychmiast.

Wielkim zaskoczeniem okazało się między innymi odkopanie średniowiecznych pomieszczeń, w których od kilkuset lat nie przebywał człowiek. Po wiekach w odsłoniętych gotyckich salach, ze szczątkami zniszczonych przez pożar sklepień, pojawiły się obiekty hotelowe.

Wyzwaniem było też to, że inwestor założył sobie dwa razy większą powierzchnię hotelu niż przestrzeń istniejących obiektów. Dlatego architekt zdecydował się przenieść pod ziemię cały zespół sal konferencyjnych, sale restauracyjne i wiele innych pomieszczeń. Pięć metrów pod poziomem dziedzińca, w miejscu XIII wiecznej przystani pruskiego grodu obronnego, gdzie znaleziono relikty drewnianej przystani i znajdującej się przy niej łodzie, zbudowano kompleks SPA i basen ozdobiony na dnie mozaiką nawiązującą do kultury Cesarstwa Wschodniego.

Hotel Krasicki ma do dyspozycji przyjezdnych 122 pokoje, a ich nazwy przypominają o dawnych gościach lidzbarskiego zamku: królu Leszczyńskim, Zygmuncie III Wazie, Janie Zygmuncie Hehenzollernie, carze Pawle I Romanowie. Mieszczące się w zegarowej wieży Obserwatorium Astronomiczne, ma być hołdem dla rezydującego kiedyś na Zamku Mikołaja Kopernika.

Adaptacja trzech zabytkowych obiektów hotelu kosztowała blisko 59 mln zł, unijne dofinansowanie wyniosło ok. 15 mln zł.