Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Gorące informacje » Kościół na Nowych Żernikach. Znamy wyniki konkursu

Kościół na Nowych Żernikach. Znamy wyniki konkursu

Dariusz Sapa

Wiemy jak będzie wyglądał kościół na Nowych Żernikach we Wrocławiu. Konkurs na opracowanie koncepcji kościoła rzymskokatolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu cieszył się ogromną popularnością. Łącznie wpłynęło 155 prac. Właśnie poznaliśmy zwycięzców konkursu.

Jury w składzie: prof. Konrad Kucza-Kuczyński – przewodniczący jury, ZG SARP, prof. Richard England – gość specjalny, sędzia UIA, Malta, Mariusz Ścisło – prezes SARP, Zbigniew  Maćków – przewodniczący DSOIA RP, kurator ESK Wrocław 2016 ds. architektury, jeden z inicjatorów projektu Nowe Żerniki, Marcin Major – SARP O/Wrocław, Maciej Hawrylak – SARP o/Wrocław, sędzia referent, Andrzej Poniewierka – SARP O/ Wrocław przy wsparciu konsultanta – ks. Grzegorza Trawki, proboszcza parafii Żerniki, jednogłośnie podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kościoła rzymskokatolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu.

Kościół na Nowych Żernikach. Zwycięzcy konkursu

1. Nagroda (60 000 zł) – numer konkursowy 69, numer wyjściowy 105161

Adamiczka Consulting, Wrocław – Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma

Kościół na Nowych Żernikach projektu Adamiczka Consulting

Kościół na Nowych Żernikach projektu Adamiczka Consulting

Uzasadnienie jury: 

Praca, która doskonale zamyka i podkreśla oś kompozycyjną osiedla, jednocześnie świadomie usuwając się na drugi plan. Ta zasada czytelnie wpisuje się w filozofię Kościoła ubogiego, będącego blisko ludzi.

Projekt wyraźnie przyjazny użytkownikowi, nie narzucający się, „zapraszający”. To skromna architektura zaprojektowana z doskonałą jasnością rozwiązań i wyraźnym akcentowanie przestrzennym.

Kościół na Nowych Żernikach, 1. nagroda

Ogród tworzący tło ołtarza, z możliwością obserwacji zmienności pór roku i upływu czasu, wskazuje wiernym na wagę relacji pomiędzy współczesnym człowiekiem i Naturą. Trafny dobór skali i tekstury użytych materiałów umiejętnie tworzy atmosferę wyciszenia, niezbędną dla przestrzeni sakralnej.

2. Nagroda (40 000 zł) – numer konkursowy 39, numer wyjściowy 985437

Zespół autorski: Wojciech Iwachów, Międzybórz / Katarzyna Raczyńska, Chełm / Anna Stachi, Dzierżoniów

2. Nagroda - numer konkursowy 39, numer wyjściowy 985437

2. Nagroda – numer konkursowy 39, numer wyjściowy 985437

Uzasadnienie jury:

Bryła kościoła umiejętnie domyka i akcentuje główną oś kompozycyjną osiedla.

Fascynująca propozycja z prostą ideą i wyraźnym odniesieniem do kontekstu.

Pracę nagrodzono za umiejętne stworzenie koncepcji przestrzennej. Zaproponowane rozwiązanie formalne wyraźnie wskazuje granicę pomiędzy sacrum i profanum – zewnętrzna osłona tworzy przestrzeń pomiędzy prześwietloną strefą sacrum a granicą świata „zewnętrznego”.

Dyskusyjne wydaje się umiejscowienie wejścia głównego bezpośrednio w strefie ołtarza.

3. Nagroda ex aequo (20 000 zł) – numer konkursowy 80, numer wyjściowy 086465

OVO Grąbczewski Architekci Oskar Grąbczewski, Katowice – zespół projektowy: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Dobrochna Lata, Marta Lata, Łukasz Lata, Łukasz Migała, Mateusz Pietryga

3. Nagroda - numer konkursowy 80, numer wyjściowy 086465

3. Nagroda – numer konkursowy 80, numer wyjściowy 086465

Uzasadnienie jury:

Interesująca gra przestrzenna z zsynkopowanymi bryłami tworzy wyrazisty kontrapunkt na zamknięciu osi kompozycyjnej.

Jury doceniło rzeźbiarski charakter założenia wpisany w kwartałowy układ osiedla.

3. Nagroda - numer konkursowy 80, numer wyjściowy 086465

3. Nagroda – numer konkursowy 80, numer wyjściowy 086465

Racjonalny plan, interesująca gra przestrzeni tworzą mocny akcent w relacji z kontekstem. Stonowane wnętrze z grą światła w strefie ołtarzowej dają pożądany efekt sakralności.

3. Nagroda ex aequo (20 000 zł) – numer konkursowy 28, numer wyjściowy 178285

Zespół autorski: Witold Sienkiel, Kraków / Przemysław Drabiński, Kraków

3. Nagroda - numer konkursowy 28, numer wyjściowy 178285

3. Nagroda – numer konkursowy 28, numer wyjściowy 178285

Uzasadnienie jury:

Awangardowe ujęcie tematu wyznacza nowa typologie dla projektu przestrzeni sakralnych w XXI wieku. Wieża kościelna została potraktowana jako wyraźny akcent – wizualna ikona miejsca.

Lokalizacja przestrzeni publicznej nad główną funkcją obiektu – nawą kościoła jest nowatorskim potraktowaniem przestrzeni sakralnej i relacji pomiędzy sacrum a profanum przestrzeni osiedla.

Wyróżnienie ex aequo (5 000 zł) – numer konkursowy 140, numer wyjściowy 888117 
Zespół autorski: Michał Szkudlarski, Biuro Architektoniczne „MS”, Opole / Wentario Pracownia Architektury Andrzej Nowak, Opole / Marta Kondziela, Opole

Wyróżnienie - numer konkursowy 140, numer wyjściowy 888117

Wyróżnienie – numer konkursowy 140, numer wyjściowy 888117

Wyróżnienie ex aequo (5 000 zł) – numer konkursowy 62, numer wyjściowy 141920
Zespół autorski: Tomasz Berezowski, Katowice / Dyrda Fikus Architekci, Katowice – Tomasz Berezowski, Radosław Fikus

Wyróżnienie - numer konkursowy 62, numer wyjściowy 141920

Wyróżnienie – numer konkursowy 62, numer wyjściowy 141920

Źródło: nowezerniki.pl