Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Gorące informacje » Kładka przez Wisłę pomoże w zrewitalizowaniu Pragi

Kładka przez Wisłę pomoże w zrewitalizowaniu Pragi

Ivon

Powstanie pieszo-rowerowa kładka przez Wisłę, która przybliży Pragę do lewobrzeżnej części Warszawy. 30 mln złotych na ten cel przeznaczyli w czwartek radni, którzy głosowali nad zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej (2016-2042) i budżecie na 2016 rok.

Budowa drugiej linii metra, zagospodarowanie bulwarów wiślanych i rewitalizacja Pragi – wszystkie te inwestycje przyczyniają się do przybliżenia Pragi do Śródmieścia. Taką samą rolę spełni kładka przez Wisłę, którą będą się poruszać bez problemu piesi i rowerzyści. Nie mają, co do tego wątpliwości dwie miejskie aktywistki, które promowały ideę budowy kładki: Małgorzata Dembowska i Joanna Erbel.

„Pieszo-rowerowa kładka przez Wisłę w tym miejscu to przeprawa łącząca centrum Pragi z Krakowskim Przedmieściem i dzielnicą uniwersytecką, a w dalszej perspektywie – dalsze zakątki Pragi z Osią Saską i centrum Warszawy…

Dzięki niemu możliwe będzie stworzenie czytelnego w strukturze miasta szlaku, łączącego ulice Karową, Okrzei, Ząbkowską i Kawęczyńską. Wzdłuż jednego traktu znajdą się takie miejsca i instytucje, jak Plac Piłsudskiego, Hotel Bristol, Wiadukt Markiewicza, Kino Praha, powstająca inwestycja Port Praski, Muzeum Pragi, Bazar Różyckiego, Centrum Praskie Koneser z planowanym Muzeum Wódki, zabytkowy kompleks dawnych zabudowań pofabrycznych przy ulicy Objazdowej (tzw. Drucianka oraz Młyn Michla) czy Bazylika przy ul. Kawęczyńskiej” – piszą działaczki w liście do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walz. I przekonują, że kładka będzie też idealnym uzupełnieniem jednego z największych w tej części Europy programu rewitalizacji.

Małgorzata Dembowska jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Traktowi Praskiemu poświęciła pracę magisterską, pod kierunkiem prof. Ewy Kuryłowicz, która została nagrodzona m.in. przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich w konkursie dla najlepszych dyplomów obronionych na WAPW w 2014 r. i Towarzystwo Urbanistów Polskich w konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione na polskich uczelniach w 2014 r.

Wizualizacja: Małgorzata Dembowska