Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Kapsuła czasu we fromborskiej katedrze

Kapsuła czasu we fromborskiej katedrze

Joan

W wieży fromborskiej katedry w trakcie remontu odnaleziono kapsułę czasu z 1841 roku. Co się w niej znajdowało i po co w zabytkowych kościołach umieszcza się kapsuły czasu? To informacja dla przyszłych pokoleń, o tym jak żyło się przodkom. Katedra we Fromborku nie jest jedynym obiektem, w którym pozostawiono dla potomnych archiwalne dokumenty.

Kapsuła czasu z katedry we Fromborku to miedziana tuba z archiwalnymi dokumentami.

Najstarsze pochodzą z 1841 roku. Po raz pierwszy kapsułę czasu odkryto 68 lat później. Umieszczono w niej wówczas dokumenty z 1909 roku. Ostatni raz uzupełniono tubę w 1987 roku. Owinięto je wówczas w gazetę „L’Osservatore Romano”, gdzie opisano planowaną pielgrzymkę Jana Pawła II.

– Oprócz dokumentów w kapsule czasu znajdował się medal Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz monety. Najwcześniejsze pochodzą z 1766 roku – poinformował proboszcz katedry ks. dr Jacka Wojtkowskiego.

Katedra we Fromborku

Zarówno dokumenty, jak i monety zostaną poddane konserwacji. Kapsułę odkryto przed planowanym remontem świątyni. Remont obejmuje sześć wieżyczek na dachu katedry. Do jego wykonania zaangażowano firmę alpinistyczną, która była w stanie dotrzeć do zamurowanej w głównej wieży kapsuły czasu. Główna wieża jest wysoka na 50 metrów. Boczne mają 45 metrów wysokości.

Katedra we Fromborku, nazywana Matką Kościołów w Archidiecezji, jest znana przede wszystkim jako miejsce pochówku Mikołaja Kopernika. Astronom żył w tym mieście przez 40 lat. Pracował tu nad swoim największym dziełem „O obrotach ciał niebieskich”.

Po remoncie wieżyczek kapsuła czasu wróci na swoje miejsce. Zostanie oczywiście uzupełniona o dokumenty z 2016 roku. Gdzie będzie się znajdowała? Tak jak poprzednio, w kuli zaczepionej na iglicy głównej sygnaturki. Kapsuła czasu w katedrze we Fromborku nie jest wyjątkiem.

– Bardzo często w kościołach pozostawiało się informacje odnośnie przeprowadzanego remontu i wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce w tym czasie. Zwyczajowo, w katedrach zaznacza się imię papieża sprawującego pontyfikat – informuje ks. dr Jacek Wojtkowski.

Proboszcz umieści w kapsule informacje o papieżu Franciszku oraz arcybiskupie Józefie Górzyńskim. Kapsuła czasu będzie czekała na to, aż odkryją ją kolejne pokolenia.

Nie wiadomo, kiedy powstała pierwsza kapsuła czasu. Wiadomo jednak, że zwyczaj był bardzo popularny na przełomie XIX wieku i XX wieku. Wówczas w wielu kościołach, szkołach i urzędach umieszczano pojemniki z dokumentami. Dla przyszłych proboszczów i wiernych stanowią zawsze ciekawe odkrycie. Dla historyków ważne świadectwo.

Kapsuła czasu w Strzegomiu

Jedną z najstarszych w Polsce kapsuł czasu, była ta odnaleziona trzy lata temu w Strzegomiu. Monety, gazety i dokumenty, były w niej skrywane przez ponad 200 lat. Nie odkryto jej wcześniej ponieważ zasłaniał ją kamienny sarkofag. Urnę zamurowano w 1874 roku, ale jej zawartość była znacznie starsza. Odkryto w niej m.in. monety z 1779 roku. Kapsułę czasu uzupełniono o współczesne gazety, dokumenty i DVD ze zdjęciami i ponownie umieszczono w ścianie bocznej szkoły w Strzegomiu.

Zwyczaj umieszczania dokumentów i przedmiotów podczas remontu zabytkowych kościołów jest nadal kontynuowany. Z okazji 85-lecia kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem św. Mateusza w Łodzi, dwa lata temu uzupełniono kapsułę czasu z lat 20. i ponownie zamurowano ją pod posadzką. Do metalowej tuby trafiły m.in. zdjęcia inwestycji prowadzonych w województwie łódzkim.

Kapsuła czasu w kościele św. Mateusza w Łodzi

Kapsuły czasu nie są oczywiście polskim wymysłem. Zwyczaj był niezwykle popularny m.in. w ZSRR, gdzie w czasach komunistycznych kapsuły czasu zamurowywano we wszystkich możliwych budynkach.

Z kolei w Teksasie w Discovery Center w 1968 roku umieszczono cztery kapsuły czasu z dokładną informacją, kiedy mają zostać otwarte. Pierwszą odkryto po 25 latach. Koleje mają zostać otwarte po 50, 100 i tysiącu lat. W Nowej Zelandii, z kolei na potrzeby umieszczenia kapsuły czasu, wybudowano piramidę zwaną Skarbcem Tysiąclecia.

Cztery kapsuły czasu wysłano też w kosmos, dwie z nich umieszczono na pokładach sond Pioneer, a dwie kolejne znajdują się w sondach Voyager. Umieszczono w nich przesłanie od mieszkańców Ziemi.

Informacje o istniejących kapsułach czasu na świecie gromadzi powołane w 1990 roku Stowarzyszenie International Time Capsule Society.

Zdjęcia: CC/www.powiat.swidnica.pl/uml.lodz.pl