Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Digitalizują archiwalne dokumenty z polonijnych ośrodków

Digitalizują archiwalne dokumenty z polonijnych ośrodków

Ivon

30 specjalistów zajmie się konserwacją, ewidencjonowaniem i digitalizacją zbiorów 17 instytucji polonijnych w Europie i Ameryce, które zgromadziły bogatą dokumentację historyczną. 750 tys. złotych przeznaczył w tym roku na ten cel resort kultury.

Program ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Polski prowadzony jest przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Specjaliści z dziedziny archiwistyki i konserwacji akt będą pracowali m.in. nad zbiorami Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, Studium Polski Podziemnej, Instytutu Józefa Piłsudskiego oraz Biblioteki Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego z siedzibami w Londynie. Do zewidencjonowania i zdigitalizowania są również zbiory jednej z najstarszych instytucji polonijnych, założonej w 1838 r. Biblioteki Polskiej w Paryżu, której księgozbiór składa się z ponad 220 tys. woluminów, 5 tys. map polskich i 7 tys. rycin od XVI do XX wieku.

Do zabezpieczenia są także cenne dokumenty polskich misji katolickich we Francji, Szwajcarii, Anglii i Walii. Prace prowadzone będą również w Polskim Instytucie Naukowym i Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum Polskim w Chicago, siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Argentynie.

Instytucje przechowują dokumenty, książki i dzieła sztuki, którym w Polsce groziło zniszczenie podczas zaborów, wojen czy systemu komunistycznego w Polsce. Dotyczy to m.in. wywiezionego z kraju na początku II wojny światowej archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego, założonego w Warszawie w 1923 r., który zajmował się dokumentowaniem okresu walk o niepodległość oraz dokumentacji wytworzonej poza krajem podczas II wojny światowej, dotyczącej działalności Rządu RP na uchodźstwie.

Program ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Polski rozpoczął się po w 1989 r. Stałą opieką archiwistyczną i konserwatorską objęte są zbiory 25 instytucji polonijnych zlokalizowanych w siedmiu krajach na czterech kontynentach. Wiele dokumentów można zobaczyć w Internecie, między innymi zdigitalizowane zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i w Londynie. Inwentarze archiwalnych zbiorów znajdują się w bazach danych na stronach internetowych instytucji polonijnych oraz na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php)

Foto: Danuta Matloch/MKiDN