Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Odkryto cmentarz polowy na budowie drogi S8

Odkryto cmentarz polowy na budowie drogi S8

Ivon

Cmentarz polowy z I wojny światowej ze szczątkami 24 żołnierzy niemieckich odkryto przy budowie drogi S8 na odcinku od węzła Poręba do Ostrowi Mazowieckiej. Szczątki i osobiste rzeczy poległych trafiły do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego a dokumenty do Archiwum Akt Nowych.

Resztki umundurowania, guziki, obuwie, hełmy pruskie, książeczki wojskowe, dwa notatniki, portfel, srebrny zegarek, fajki – takie przedmioty znajdowały się w jamie grobowej, którą odkryto podczas prac wzdłuż starej drogi krajowej nr 8 w rejonie miejscowości Nowa Osuchowa, w gminie Ostrów Mazowiecka.

W 19 grobach, w tym w dwóch zbiorowych (w jednym były szczątki 3 osób, w drugim – 4) pochowano w sumie 24 żołnierzy niemieckich.

Wschodnie przedpola Warszawy były terenem walk w latach: 1915 (I wś.), w 1920 (wojna polsko-bolszewicka) oraz w 1939 i 1944 (II wś.), dlatego po zakończeniu prac archeologicznych koło Nowej Osuchowej, prawdopodobnie w lipcu, trzy kilometry dalej koło miejscowości Nagoszewka Druga rozpoczną się kolejne ekshumacje. Tam też znaleziono ludzkie szczątki, prawdopodobnie z okresu wojny polsko–bolszewickiej.

Z kolei Fundacja „Pamięć” wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o udostępnienie jednej z działek w granicach budowanej drogi ekspresowej S8 na odcinku Wyszków – węzeł Poręba, w gminie Brańszczyk. Prawdopodobnie odbędzie się tam ekshumacja kilkudziesięciu żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej.

Zdjęcia: GDDKiA