Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Centrum Hewelianum będzie dalej rozbudowywane

Centrum Hewelianum będzie dalej rozbudowywane

Ivon

Radni Gdańska rozpoczęli pracę nad planem zagospodarowania przestrzennego Grodziska. Wszystko po to, by umożliwić rekonstrukcję nieistniejących historycznych obiektów w Centrum Hewelianum. To projekt rewitalizacji XIX wiecznego Fortu Grodzisko, w którym powstało interaktywne centrum edukacyjno-rozrywkowe.

Centrum Hewelianum znajduje się na terenie Fortu Grodzisko. To unikalny na skalę europejską przykład pruskiego założenia obronnego z XIX wieku.

Rewitalizacji poddano aż 27 ha, na których znajdowało się 49 historycznych obiektów. Prace budowlane rozpoczęły się w 2007 roku. W ciągu dwóch lat odnowiono 18 historycznych obiektów m.in. fragment murów i zabudowań obronnych. Oprócz odrestaurowania schronów i kaponiery zdecydowano się na rekonstrukcję zniszczonych naziemnych obiektów. Odbudowano je na podstawie dokumentacji z XIX wieku. To prawdopodobnie największa rewitalizacja fortyfikacji w Polsce, a nawet w Europie, po II wojnie światowej.

Gdańskie Hewelianum

W zrewitalizowanych wnętrzach fortu powstały wystawy i interaktywne centrum. W remizie artyleryjskiej oraz schronie znajduje się wystawa poświęcona historii Fortu Grodziska. W kaponierze można poznać świat fizyki i astronomii. W latach 2010-13, w kolejnym etapie rewitalizacji, stworzono laboratoria dla studentów pomorskich szkół wyższych m.in. Politechniki Gdańskiej, a także powierzchnie biurowe i nowe wystawy. Rewitalizacji poddano kaponierę południową, koszary schronowe, zespół baterii moździerzy, galerię strzelecką i nowe koszary.

W zeszłym roku odnowiono Bramę Północną. Na tym jednak nie koniec. Na rewitalizację czekają jeszcze zabytkowa wartownia, prochownia i część koszar. Zrekonstruowane mają być także nieistniejące już obiekty historyczne. Umożliwia to zachowana dokumentacja z okresu budowy fortu. W realizacji tych planów mają pomóc plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. Radni Gdańska rozpoczęli właśnie pracę nad tym planem.

– Głównym celem sporządzenia planu jest umożliwienie dalszego rozwoju Centrum Hewelianum poprzez dopuszczenie rekonstrukcji nieistniejących obiektów historycznych i wprowadzenie do nich funkcji usługowych – związanych z realizacją programu centrum – mówi Dariusz Wołodźko z Urzędu Miasta Gdańsk. – Ponadto plan umożliwi realizację kolejki linowej na Górę Gradową wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności tego obszaru.

Zdjęcia: materiały Centrum Hewelianum