Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Jak zmieni się Brama Krakowska w Lublinie?

Jak zmieni się Brama Krakowska w Lublinie?

Joan

Mirosław Nizio wygrał konkurs na  wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oraz prac remontowych obiektów Muzeum Lubelskiego – Bramy Krakowskiej i Zamku Królewskiego. Słynny architekt, który rewitalizuje polskie miasta, zaprojektuje kapitalny remont zabytkowych gmachów i nową aranżację przestrzeni. 

Pracownia Nizio Design International zajmowała się m.in. rewitalizacją Starej Kopalni w Wałbrzychu i pracami rewitalizacyjno-konserwatorskimi w Zamku w Łańcucie, a także opracowaniem koncepcji rewitalizacji wybranych obszarów miast Kraśnik i Łęczyca, czy też zabytkowej kamienicy w Łodzi, pracowała także nad koncepcją Muzeum Kresów w Brzegu. Teraz architekci z warszawskiej pracowni przygotują projekt rewitalizacji Bramy Krakowskiej i Zamku Królewskiego w Lublinie. Od lat 70. działa tam Muzeum Lubelskie. Mimo, że funkcja budynków się nie zmienia, zmieniły się potrzeby ekspozycyjne.

Właśnie nad tym będzie pracował zespół architektów Mirosława Nizio.

– Opracowywane projekty będą dotyczyły remontu kapitalnego, przebudowy, aranżacji oraz wyposażenia obiektów, jak również nowej przestrzeni ekspozycyjnej, w której będzie pokazywany m.in. obraz Jana Matejki „Unia Lubelska” – tłumaczą architekci z Nizio Design International.

Jak zmieni się Brama Krakowska?

Projekt nie będzie ingerował w zabytkową strukturę budynków. Zamek Królewski, jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów w Europie. Został wybudowany w XII wieku. Natomiast Brama Krakowska powstała 200 lat później. Stała się symbolem Lublina, położonego na historycznym szlaku łączącym Kraków z Litwą i Rusią. To pozostałość gotyckich murów obronnych, za którą zaczyna się piękna starówka. Od 1979 roku działa w niej Muzeum Lubelskie.

Zmiany, jakie pracownia Mirosława Nizio zaplanowała w dokumentacji, będą przeprowadzone w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Mają one na celu m.in. poprawienie walorów ekspozycyjnych obiektu i przyciągnięcie turystów. Nizio Design International specjalizuje się bowiem nie tylko w rewitalizacji architektury, ale też w projektowaniu wystaw muzealnych.