Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » 400 tys. zł dla archiwów społecznych

400 tys. zł dla archiwów społecznych

Ivon

Osiem organizacji pozarządowych, które digitalizują i udostępniają w Internecie historyczne zdjęcia i nagrania zostało zwycięzcami konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i otrzyma w sumie prawie 400 tys. zł dotacji ministra kultury. Wśród zwycięzców jest m.in. Ośrodek KARTA.

– Archiwa państwowe gromadzą przede wszystkim dokumentację wytwarzaną przez podmioty publiczne – wyjaśnia Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Wojciech Woźniak. – Jednak, aby udokumentować całość życia społecznego, niezbędna jest dokumentacja wytwarzana przez instytucje niepubliczne i osoby prywatne. Tę gromadzą archiwa społeczne i ich działalność, od tego roku, wspieramy także finansowo. W ten sposób możemy wspierać te organizacje, które swoją aktywnością dopełniają działalność archiwów państwowych i pomagają zachować pamięć o naszej wspólnej przeszłości.

Organizacje pozarządowe, które prowadzą archiwa społeczne otrzymują dotacje: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych od jesieni 2015 roku.

W efekcie pierwszego konkursu, ogłoszonego na początku 2016 r., z dotacji na kwotę 900 tys. zł. skorzystało 27 organizacji. Teraz prawie 400 tys. zł trafi do ośmiu beneficjentów. Dofinansowanie otrzymał m.in. projekt digitalizacji jednego z najcenniejszych zbiorów Ośrodka KARTA – Archiwum Wschodniego. Od 1987 roku ośrodek gromadzi relacje i wspomnienia dotyczące historii Kresów Wschodnich II RP, losów obywateli polskich w ZSRR oraz przesiedleń po II wojnie światowej.

Finansowe wsparcie przyznano także Fundacji Archeologii Fotografii, której projekt przewiduje opracowanie oraz digitalizację i udostępnienie on-line blisko 3 tys. fotografii Zofii Chomętowskiej, wykonanych przez wybitną artystkę w latach 1928-46 w regionie Polesia i w Warszawie. Dotacja trafi do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (na internetowe serwisy prezentujące harcerską prasę i znaczki poczty podziemnej z lat 80. XX w.), do Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji (na digitalizację „Kartoteki osobowej emigracji polskiej”), Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (na rejestr ksiąg stanu cywilnego parafii ormiańsko-katolickich z dawnych Kresów Wschodnich RP), Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją ICIMS (na digitalizację i publikację w portalu Biblioteki Kolekcji Prywatnych zbioru wspomnień i fotografii dotyczących Wąbrzeźna), Fundacji Ważka (na udostępnienie w Internecie wywiadów, nagrań i fotografii ukazujących dawne zwyczaje i rękodzieło Dolnego Śląska).

Foto: MKiDN, Danuta Matloch, Ośrodek Karta, Fundacja Ważka