Zabytki. Architektura. Lifestyle.

Home » Polska » Nie wyburzą 13 obiektów na terenie Stoczni Gdańskiej

Nie wyburzą 13 obiektów na terenie Stoczni Gdańskiej

Ivon

24 marca prezydent Gdańska wstrzymał postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę 13 obiektów na terenie stoczni Gdańskiej. O taką zgodę wystąpiła w lutym Stocznia Cesarska Sp. z o.o.

Chodzi m.in. o budynek podstacji elektrycznej, budynek byłej centrali telefonicznej, budynek podstacji, trzy obiekty socjalno-biurowe, trafostację, halę ślusarni, wiatę stalową, a także budynek wypożyczalni narzędzi, magazyn modeli i budynek baru. Wcześniej żaden z obiektów nie był wpisany do ewidencji zabytków. Wszystkie znajdują się jednak na terenie Stoczni Cesarskiej, nad którym pieczę stanowi Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Konserwator 10 marca rozpoczął procedurę wpisania obiektów do rejestru zabytków i poinformował o tym władze Gdańska.

24 marca prezydent Gdańska wydał postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę trzynastu budynków znajdujących się na terenie byłej Stoczni Cesarskiej. Zawieszenie decyzji będzie obowiązywać do czasu zakończenia decyzją ostateczną Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu zabudowy dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdańsku – mówi Dariusz Wołodźko z Urzędu Miasta w Gdańsku.

Spółka ma siedem dni na odwołanie się od decyzji władz miasta.

Stocznia Cesarska, z niemieckiego Kaiserliche Werft Danzig była jedną z pierwszych stoczni produkujących okręty wojenne w Niemczech. Jej początki sięgają 1844 roku. Większośc obiektów zostało wybudowanych na tym terenie na przełomie XIX i XX wieku. W czasie II wojny światowej budowano w niej głównie U-Booty, niemieckie okręty wojenne. W 1947 roku połączono ją z dawną Stocznią Schichaua i utworzono Stocznię Gdańską.

Zdjęcia: CC/Shutterctock